తాజా కథలు @ CCK

ప్రోత్సాహం

2015-05-03 19:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒక వ్యక్తి కారులో ప్రయాణిస్తూ కొండలు, గుట్టల మధ్య దారి తప్పి పోయాడు. రహదారి పైకి రావాలని ప్రయాణించి ప్రమాదవశాత్తూ ఒక ఊబి గుంట లోకి చిక్కుకు పోయాడు. అతనికి దెబ్బలేమి తగలకపోయినా, అతని కారు లోతైన బురదలో కూరుకుపోయింది. ఆ వ్యక్తి సహాయం కోసం అర్ధిస్తూ పక్కనే ఉన్న పొలం లోని రైతు దగ్గరకు వెళ్లాడు.

"గంగ మీ కారుని ఈ ఊబిలో నుండి బయట పడేయగలడు." అని ఒక ముసలి గుర్రాన్ని చూపిస్తూ చెప్పాడు రైతు. ఆ వ్యక్తి ముసలి గుర్రం వైపు చూసి రైతుని చూస్తు "ఈ ముసలి గంగ అంత పని చేయగలదా?" అని అడిగాడు. ప్రయత్నిస్తే పోయేది లేదు కదా అని అనుకున్న వ్యక్తి సరేనంటూ రైతు, ముసలి గుర్రంలతో పాటు ఊబి గుంట వైపు నడిచారు.

రైతు గుర్రాన్ని కారుకు తాడుతో కట్టి "రాధా, రాణీ ! రాజా, గంగా! గుర్రం ఒకే ఉదుటున కారును ఊబి గుంటలో నుంచి పైకి లాగేసింది.

ఆశ్చర్యపోయిన ఆ వ్యక్తి రైతుకు కృతజ్ఞ్తలు చెప్పి "నువ్వు గంగ అని పిలిచే ముందు అన్ని పేర్లెందుకు పిలిచావు ?" అని అడిగాడు.

రైతు చిరునవ్వుతో  "ముసలిదైన గంగ ఒక గుడ్డి గుర్రం. దానితో పాటు మరికొన్ని గుర్రాలు కుడా కలిసి పని చేస్తున్నాయంటే అది ఆ పని చేసేందుకు జంకదు. అదొక్కటే పని చేస్తున్నానని అనిపిస్తే భయంతో ఆ పనిని సరిగా చేయలేదు" అని చెప్పాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం