తాజా కథలు @ CCK

మంచిమాటలు

2015-06-03 05:05:01 మంచి మాటలు
31 . ఆరోగ్యం లేని ఆయుష్షు ఉన్నా ప్రయోజనం లేదు .
(గాంధీజీ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
32 . పుస్తకపటనం వల్ల ఉన్నచోటి నుంచే ఈ ప్రపంచాన్ని చూడొచ్చు .
(బెంజమిస్ ఫ్రంక్లిస్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
33. అనుభవాల నుంచి నేర్చుకునేవే అసలైన పాఠాలు.
(రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
34.శత్రువుల్ని కాదు మనసులోని కోర్కెలను జయించినవాడే సాహసవంతుడు .
(అరిస్టాటిల్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
35.అన్ని మతాల సారం అహింసే .
(గాంధీజీ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
36 . కష్టం తర్వాత వచ్చే ఉపశమనం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది .
(థామస్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
37.నువ్వు తప్పు చేయనపుడు ఎవరికీ భయపడాల్సిన పనిలేదు .

(భగత్ సింగ్ )

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం