తాజా కథలు @ CCK

మంచిమాటలు

2015-04-28 13:05:02 మంచి మాటలు
11 . గర్వపడాల్సింది ధనవంతుడైనపుడు కాదు , ఆ డబ్బు పేదలకు ఉపయోగపడ్డపుడు.
(నెహ్రూ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 .గొప్పవాళ్లు అవకాశాల కోసం ఎదురుచూడరు .
(సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13 . సంపన్నుడైన రోగికన్నా ఆరోగ్యవంతుడైన పేదవాడే అదృష్టవంతుడు .
(గాంధీజీ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 . ఎక్కువ మంది స్నేహితులు ఉండడం కాదు .స్నేహాన్ని శాశ్వతంగా కొనసాగించడం గొప్ప .
(ఎమర్సన్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 . సమయపాలన పాటిస్తే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు .
(కార్ల్ జంగ్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16 . ఎవరూ చూడనప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తామో అదే మన నిజమైన వ్యక్తిత్వం .
(రాబర్ట్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 . ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో సాధించలేనిది ఏదీ లేదు .
(స్వామి వివేకానంద )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 . ఏకాగ్రతతో చేసిన పని సఫలమవుతుంది .
(ఆర్ధర్ కాటన్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 . ఎదుటివారిని విమర్శించే ముందు నీ గురించి ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకో .
(సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 .భయపడుతూ ఉంటే జీవితంలో దేన్నీ సాధించలేం .
(స్వామి వివేకానంద )

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం