తాజా కథలు @ CCK

మంచిమాటలు

2015-01-10 22:45:35 మంచి మాటలు
1 .ప్రతిభకు ప్రాధమిక అవసరం క్రమశిక్షణ .
(బి . సి .రాయ్.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 . ముందు చూపు లేకపోతే ఎన్నో అవకాశాలు కోల్పోతాం .
(డేవిడ్ ఫేహర్టి)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.నీ గురించి పదిమంది గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే నువ్వు వందమంది గొప్పవాళ్ల గురించి తెలుసుకోవాలి .
(సర్వేపల్లి )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 . పనిలో సంతోష రహస్యం ప్రతిభ అనే ఒక మాటలోనే ఉంది .
(పెర్ల్ బక్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 . దేశం అభివృద్ధి చేందడమంటె అద్దాలమేడలు ,రంగుల గోడలు కాదు .పౌరుని నైతికాభివ్రుద్దే నిజమైన దేశాభివృది.
(అంబేద్కర్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 .మనిషి జీవితానికి విద్య వెలుగునిస్తుంది .
(వివేకానంద ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 .సంపాదన ముఖ్యమే, కానీ డబ్బు ఒక్కటే సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు .
(గాంధీజీ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 . కోర్కెలు అనంతం . ఎన్ని తీరినా పుడుతూనే ఉంటాయి .
(రామకృష్ణ పరమహంస )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. జవాబుదారీతనమ్ నుంచి బాధ్యత ఏర్పడుతుంది .
(స్టి ఫెన్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10 . విద్య మొదట నమ్రత నేర్పుతుంది . తర్వాత గొప్పదనాన్ని ఇస్తుంది .
(సంస్కృత సామెత )

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం