తాజా కథలు @ CCK

చాకలోడి గాడిద

2015-05-02 19:05:01 చిన్నారుల కథలు
అనగనగా ఒక ఊరిలొ ఓ చాకలోడుండేవాడు. అతనికి ఒక కుక్క, ఒక గాడిద ఉండేవి. గాడిద చాకలిమేటలను మోసేదీ. కుక్క చాకలోడింటికి కాపల కాసి అతనెక్కడికి వెళ్తే అక్కడకెళ్ళి తోడుండేది.

ఒక రోజు రాత్రి అందరూ నిద్రపోతున్నప్పుడు ఇంట్లోకొక దొంగ ప్రవేశించాడు. ఇది గమనించిన గాడిద కుక్క వేపు ఆశ్చర్యంగా చూసి “నువ్వు దొంగను చూసి మొరగలేదెందుకు?” అనడిగింది.

“మన యెజమాని మన్ని అస్సలు పట్టించుకోడు. గత కొన్ని రోజులలో నాకు సరిగ్గా తిండి కూడ పెట్టలేదు. నేనెందుకు పట్టించుకోవలి?” అని కుక్క నిర్లక్ష్యంగా సమాధానమిచ్చింది.

“ఇది మనం మొరబెట్టుకునే సమయం కాదు. మన యజమానికి సహాయం చేయాలి” అని గట్టిగా గాడిద కూత పెట్టడం మొదలెట్టింది.

దెబ్బకు ఇంట్లో వాళ్ళంతా లేచారు. దొంగ పారిపోయాడు. చాకలాడికి ఎవ్వరూ కనిపించక పోయేసరికి అనవసరంగా నిద్ర చెడకొట్టిందన్న కోపంతో గాడిదను బాగా బాదేడు.

ఎవరి పని వాళ్ళే చేయాలని అప్పుడు గాడిదకు అర్ధమయ్యింది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం