తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-05-21 15:05:02 చిన్నారుల కథలు
21. నూతిలోని పాము నూరు వరహాలిచ్చినా బయటకు రాదు ?
జ : నాలుక .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 .ఒళ్ళంతా ముళ్ళు ,కొండంత బరువు ,ఆకుపచ్చ భవనం ?
జ : పనస పండు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23 . అక్కా చెల్లెళ్ళ అనుబంధం , ఇరుగుపొరుగు సంబంధం , దగ్గర దగ్గర ఉన్నారు .కానీ కలుసుకోలేరు ?
జ : కళ్ళు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24. పచ్చని భవనం ,తెల్లని గదులు ,నల్లని రాజులు ?
జ : సీతాఫలం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25. ఆకులు లేని అడవిలో ,జీవం లేని వస్తువు జీవమున్న జంతువును వేటాడింది ?
జ :దువ్వెన
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 . ఉన్నచోట ఉంది పరుల దాటింతురు పయనమైన అప్పుడే పయన మగుదురు నాకు కాళ్ళు రెండు ,తమరి కాళ్ళు రెండు ?
జ : నిచ్చెన .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27 . రెండు వైపుల చెవులున్నా వినలేదు ?
జ : గంగాళం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28 . సాయం లేకుండా నిలబడలేదు .కానీ కాళ్ళు లేకున్నా పరుగెత్తుతుంది ?
జ : గడియారం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 . పోస్తే చిన్నదాన్ని ,తీస్తే పెద్దదాన్ని ?
జ : గొయ్యి .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30.వంక వంకల గడ్డి ఎంత  కోసినా గుప్పెడు కాదు ?
జ :పొగ .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం