తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-05-21 19:05:01 పొడుపు కథలు
1 .చింపిరి చింపిరి గుడ్డలు ముత్యాల వంటి బిడ్డలు .ఏమిటది ?
జ :మొక్కజొన్నపొత్తు.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. కిటకిట తలుపులు కిటారి తలుపులు తియ్యావేయ్యా తీపులు లేవు . ఏమిటది ?
జ :కనురెప్పలు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.అడవిలో పుట్టింది ,అడవిలో పెరిగింది మాయింటి కొచ్చింది ,తైతక్కలాడింది . ఏమిటది ?
జ ;కవ్వం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.గోడమీద బొమ్మ !గొలుసుల బొమ్మ !వచ్చే పోయేవారిని వడ్డించే బొమ్మ !ఏమిటది ?
జ :తేలు.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.చిటారు కొమ్మన మిఠాయి పొట్లం . ఏమిటది ?
జ :తేనెపట్టు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.నిగనిగలాడే నిర్మల వస్తువు ,భుగ భుగ మండే పరిమళ వస్తువు ,నీటికి నానదు,గాలికి కరుగు ,నిప్పుకు మండు.ఏమిటది ?
జ :కర్పూరం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.మా తాత దొడ్డిలో మంచి ఎద్దుల మంద ,ఎద్దులు పడుకుంటే పగ్గాలు మేస్తాయి .ఏమిటది ?
జ :గుమ్మడికాయ .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.తెల్లని బంతి చల్లని బంతి అందని బంతి ఆడని బంతి .ఏమిటది ?
జ :జాబిలి .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9.మూట విప్పితే ముత్యాలు .ఏమిటది ?
జ :దానిమ్మపండు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.కింద గట్టు ,పైన గట్టు మధ్యలో ఎర్రబొట్టు .ఏమిటది ?
జ :నాలుక .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం