తాజా కథలు @ CCK

తుంటరి కుందేలు

2015-05-20 01:05:02 చిన్నారుల కథలు
ఓ అడవిలో చాలా కుందేళ్లు ఉండేవి అవనీ పక్కనే ఉన్న మరో  అడవికి బయలుదేరాయి కొంత దూరం వేళ్ళే సరికి దారిలొ ఓ నీటి కాలువ ఎదురైంది వీటికి ఈత రాదు కదా! కాలవ చుట్టూ తిరిగి వేళితే గాని అవతలి ఒడ్డు చేరుకోలేవు. చేసేది లేక కుందేళ్లన్నీ కాలవ చుట్టూ ఉన్న గట్టుపై నడక ప్రారంభించాయి.

ఈ గుంపులో ఓ తుంటరి కుందేలు ఉంది దానికి ఆ కాలువలో ఈదుతున్న ఓ పెద్ద బాతు కనిపించింది. ఏదో ఆలోచన వచ్చిన దానిలా.

'మీరు వెళ్ళండి. నేను తరువాత వస్తాను అంది.ఎలాంటి ఆకతాయి పనులూ చేయకుండా బుద్ధిగా మాతో వచ్చేయ్ అని దీని సంగతి తెలిసిన ఓ ముసలి కుందేలు మందలించింది.

దాని మాటల్ని పట్టించుకోలేదు ఈ ఆకతాయి. మిగతా కుందేళ్లన్నీ వెళ్లిపోయాయి.

'ఓయ్ బాతు మామా ! నిన్నే, నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావోయ్. నీటిలో భలేగా ఈదుతున్నవే!' కాలవ మధ్యలో ఉన్న బాతుకి వినిపించేలా అంది కుందేలు.

'నిజంగానా. అంత అందంగా ఉన్నానా' ఆ మాటలకు మురిసిపోయింది బాతు ఒడ్డుకు వచ్చేసింది.

'ఈ రోజు నుంచి మనం స్నేహితులం. నీకు ఏ సహాయం కావాలన్నా నాతో చెప్పు' అంది బాతు.

'అయితే్  ! నేను ఈ కాలువ దాటి అవతలి ఒడ్డు కు వెళ్లాలి. చుట్టూ తిరిగి వెళదామంటే కాళ్లు నొప్పులాయె! మరి నీ వీపు మీద నన్ను కూర్చోబెట్టుకుని అవతలికి తీసుకెళతావా?' అని అడిగింది కుందేలు.

'ఓ ! అదెంత పని' కుందేలును వీపుపై వీపు పై ఎక్కించుకుంది బాతు.

'మావాళ్ళందరి కంటే నేనే ముందుగా అవతలి ఒడ్డుకి చేరుకుంటాను. నా  తెలివితేటలతో అందరిని ఆశ్చర్య పరుస్తా' అని లొలోపల అనుకుంది కుందేలు.

ఈదుతున్న బాతుకు నీటి మద్యలో ఓ పెద్ద కప్ప ఎదురైంది. అది చెంగున ఎగిరి బాతుపై దూకింది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం