తాజా కథలు @ CCK

కప్ప - పాము

2015-06-02 13:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒక కప్ప , పాము మంచి స్నేహితులుగా వుండేవి. కప్ప  పాముకు కప్పకూత నేర్పించింది. పాము కప్పకు భుస కొట్టడం నేర్పించింది.

పాము నీటి లోకి వెళ్ళి కప్ప కూత కూస్తే చుట్టు పక్కల కప్పలు దాని దెగ్గిరకు వెళ్ళేవి. పాము చటుక్కున వాటిని తినేసేది.

కప్ప నీళ్ళల్లో భుస కొడుతుంటే దాని దెగ్గిరకు పాములు వచ్చేవి కాదు. కప్ప నిర్భయంగా వుండేది. ఇలా కొంత కాలం కొనసాగింది.

కాల క్రమేణా పాము చేసే పని కప్పలకు తెలిసి అవి పాము దెగ్గిరకు వెళ్ళడం మానేసాయి. పాము తినడానికి యేమి లేక చిక్కి క్షీణించుకు పోయింది. ఆకలి తట్టుకోలేక తన స్నేహితుడైన కప్పను తినేసింది.

చెడు స్నేహం చేస్తే అది ఎప్పటికైన మనకే చేటు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం