తాజా కథలు @ CCK

పద్యం : గ్రాసము లేక స్రుక్కిన జరాక్రుశమైన విశీర్ణమైన సా

2015-05-29 07:05:01 తెలుగు పద్యాలు


పద్యం : గ్రాసము లేక స్రుక్కిన జరాక్రుశమైన విశీర్ణమైన సా యాసము నైన నష్టరుచియైనను బ్రాణభయార్తమైన ని స్త్రాసమదేబకుంభపిశిత గ్రహలాలసశీలసా గ్రహా గ్రేసరభాసమానమగు కేసరిజీర్ణత్రునంబు మేయునేభావం : అభిమానం గల జంతువులలో అగ్రేసరమైన సింహం ఆకలితో డస్సినా , ముదిమితో చిక్కినా కీళ్ళు సడలినా కష్టస్థితిని పొందినా కాంతి విహీనమైనా ప్రాణాపాయస్తితిలో వున్నా మదించిన ఏనుగు కుంభస్థలాన్ని పగులగొట్టి అందులోని మాంసాన్ని తింటుందే కాని ఎండు గడ్డిని తింటుందా ...
సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం