తాజా కథలు @ CCK

నీడ ఎలా ఉన్నప్పటికీ , అది మనిషికి సాటిరాదు

2015-06-13 09:05:01 చిన్నారుల కథలు
అనగనగా ఒక రాజ్యం . ఆ రాజ్యంలో అంతా మరుగుజ్జులు మాత్రమే వుండేవారు . అందువలన ఆ రాజ్యాన్ని మరుగుజ్జుల రాజ్యం అని పిలిచేవారు . ఆ రాజ్యంలోని రాజుకన్నా మహామంత్రి కొంచెం అంటే ఒక బెత్తెడు ఎత్తు ఎక్కువగా ఉండేవాడు .

అది రాజు  భరించలేకపోయేవాడు . తన కన్నా , మహామంత్రి పొడుగ్గా ఉండడం రాజుకి నచ్చకపోయేది . అతనికి  అది అవమానకరంగా అనిపించేది . తనలో తనే అసూయతో కుమిలిపోయేవాడు .

ఆ ఆ పదవి నుండి మహామంత్రిని  తొలిగించాలనుకున్నాడు. అయితే !  తాత ముత్తాతల నాటి నుండీ మహామంత్రిగా తమ రాజ్యానికి  అతనే   ఉండడంతో , ఏ కారణo లేకుండా తీసెయ్యడం ఎలాగో రాజుకి తెలియదు.

ఆ రాజ్యంలో ప్రజలు మాత్రం అంగుష్ఠమాత్రులు. అనగా ! చేతి బొటనవ్రేలంత వారన్నమాట . మహామంత్రి మాత్రం తనకన్నా బెత్తెడు ఎత్తు ఎక్కువగా ఉండడం సహించలేని రాజుకి రోజు రోజుకీ దిగులు ఎక్కువయిoది . ఆ దిగులుతో రాజు రోజు రోజుకూ చిక్కి పోసాగాడు. ఆరోగ్యం క్షీణించిoది .

ఎవరికీ రాజు , రోజు రోజుకూ ఎందుకంత దిగులుతో కుమిలిపోతున్నాడో అర్ధం కావడంలేదు. .రాజ వైద్యులు వివిధ రకాల చికిత్సలు చేసి చూసారు. కానీ , ఫలితం లేకపోయింది. విదూషకులు కూడా రాజుని వివిధ రకాలుగా నవ్వించి ఉత్సాహపరచాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేసేవారు . కానీ , ప్రయోజనం లేకపోయింది. దిగులుతో రాజు రాజ్య పాలన సరిగ్గా చేయలేకపోతూ ఉండేవాడు .

రాజ్యంలో  పాలన కుంటుపడింది. కరువు కాటకాలూ, అరాచకమూ ఎక్కువైనాయి  . అంతే కాకుండా , రాజుగారి తీరు   ఆశ్చర్యకరంగా తయారైoది. ఎప్పుడూ తన ఎత్తయిన గద్దె నుండి ప్రజలు , పరివారం చూస్తూoడగా దిగేవాడు కాదు .

ఇతర మంత్రులకన్నా కూడా నేలబారుగా ఉండే సింహాసనం వేయించి , మహామంత్రిని  దాని మీద కూర్చోమని  ఆఙ్ఞాపించాడు . మహామంత్రికి ఇది తీరని అవమానంగా అనిపించేది . అయినా ! మౌనంగానే భరిస్తూ ఉండేవాడు .

రాజుగారి అంతరంగం అర్ధంకాక అంతా తలలు పట్టుకున్నారు . రాజుగారు రాజ్యంలో విహారం చేసేటప్పుడూ, వేటకి వెళ్ళినప్పుడూ కూడా మహామంత్రిని తనకి చాలా దూరంగా , వెనుకగా   నడవమని ఆదేశించాడు. క్రమేపీ మహామంత్రికి రాజు పడుతున్నఅవస్థ అర్ధమైoది .

ఇలా ఉండగా , ఓ రోజు రాజు తన పరివారంతో వేటకి బయలుదేరాడు. యథా ప్రకారంగా, మహామంత్రి రాజుకి  వెనుకగా నడవసాగాడు . వేట జరుగుతోంది . అలా సాయంత్రమైoది. మహామంత్రి తన కంటె బాగా వెనకపడిపోవడాన్ని తనివితీరా చూడాలని రాజు  ఓ చోట ఆగి వెనుకకి  తిరిగి చూసాడు.

చాలా వెనుక, అక్కడ మహామంత్రి ఓ కర్రతో తన నీడను , తానే కొడుతూoడడం కనిపించింది . రాజుకి ఆశ్చర్యం కలిగింది. మహామంత్రికి మతి కానీ పోయిందా ? అనుకున్నాడు . అతని ఆ చర్యకు కారణమేoటని బిగ్గరగా  అడిగాడు.

దానికి , మహామంత్రి  జవాబు చెప్పాడు ఇలా -  ‘‘  ప్రభువులు మన్నించాలి  ! ఈ సాయంకాలపు నీరెండ చూడండి .... నాతో , ఎప్పటికీ సాటిరాలేని నా నీడ ఎంత పొడవుగా  ఉందో  ! అందుకే దాని పొగరు అణచడానికి దండిస్తున్నాను అని , ’’ అన్నాడు. ‘‘  మీ నీడే కదా ! దానినెందుకూ దండించడం , ’’ అని అనడిగాడు రాజు , ఆశ్చర్యపోతూ.....

దానికి మహా మంత్రి , ‘‘  అవును ప్రభూ ! ఈ సాయంకాలపు నీరెండ నా ముందు నాకంటె పొడవుగా ఉండడం నేను ఎలా సహించగలను చెప్పoడి  . నాకు అది తీరని అవమానం కాదా ?  ఏలిన వారు దయతో ఆలోచించాలి " ,  అని అన్నాడు. రాజుకి , మహామంత్రి ఏo చెప్పదలచుకున్నాడో అర్థమైంది .

సాయంకాలపు నీరెండ ఉడిగిపోతున్న వయసుకి ఆనవాలుగా రాజుకి తోచింది . నీడ ఎలా ఉన్నప్పటికీ , అది మనిషికి సాటిరాదు. మహామంత్రి పట్ల తన వైఖరికి రాజుకి సిగ్గు వేసింది  . రాజు ఆ రోజు నుండి  తన మనసు మార్చుకున్నాడు . మహామంత్రిని తగిన విధంగా గౌరవించడం మొదలుపెట్టాడు . రాజు మనసుకుదుట పడింది.....

ఆ రోజు నుండి తిరిగి రాజ్యo తిరిగి కళకళలాడింది .

 

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం