తాజా కథలు @ CCK

నోరు మంచిదయితే , ఊరు మంచిదవుతుంది

2015-06-12 01:05:02 చిన్నారుల కథలు
రాజపల్లిలో రాజయ్య అనే వాడు ఉండేవాడు. అతడు  అందరితోనూ కారణం లేకుండా    గొడవలు పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు. అందుచేత అతనికి ఆ ఊర్లో స్నేహితులే లేకుండా పోయారు,.

ఇలా ఉండగా, ఒక రోజు రాజయ్య  ప్రక్క ఇంటిలోకి సీతయ్య  అద్దెకి దిగాడు. అతనికి రాజయ్య గురించి ఏమీ తెలియక పోవడంతో, అతనిని పలుకరిద్దామని గోడ మీద నుండి రాజయ్య ఇంటి వైపు చూసాడు. ఆ రోజు రాజయ్య ఇంట్లో   శుభకార్యం జరుగుతోంది. ఇంట్లో పిండి వంటలు వండుతున్నారు. ఆ వంటకాల వాసనలు కమ్మగా సీతయ్య ముక్కు పుటాలకు తగిలాయి. ఇంతలో రాజయ్య ఇంట్లోంచి బయటకు రావడం జరిగింది.

సీతయ్య తనను తాను అతనికి పరిచయం చేసుకుంటూ, ఇలా అన్నాడు   ‘‘ మేము ఈ దినమే ఈరోజు ఇంట్లో అద్దెకు దిగాము. నా పేరు సీతయ్య . ఇవాళ మీ ఇంట్లో  విశేషం ఉన్నట్టుగా ఉందే ! వంటకాల  ఘుమఘుమలు ముక్కుకి తగులు తున్నాయి . మా ఆవిడా , పిల్లలూ కూడా అదే అంటున్నారు , ’’ అన్నాడు  .

అంతే, రాజయ్య కోపంగా , ‘‘ మేం ఎంతో ఖర్చు చేసి  వంటలు చేసుకుంటూ ఉంటే, వాటి వాసలు పీల్చి మీరంతా కడుపు నింపుకుంటున్నారా ?   మా వంటల వాసనలు పీలిస్తే, మా వంటలు తిన్నట్టే ! అందుచేత, మీ తిండికి అయిన ఖర్చంతా ఇచ్చి తీరవలసిoదే ,’’ అంటూ గొడవ చేసాడు. ఆ మాటలతో సీతయ్యకి  నోట మాట రాలేదు.

చాలా సేపు ఇద్దరి మధ్యా గొడవ జరిగాక, వాళ్ళూ వీళ్ళూ  సర్ది చెప్పడంతో అప్పటికి ఆ గొడవ సద్దు మణిగింది. సీతయ్య తన జీవితంలో ఇలాంటి వాడిని ఎన్నడూ చూడలేదనుకుంటూ తన ఇంట్లోకి వెళ్ళి పోయాడు. ఎలాగైనా, రాజయ్యకి  సరైన గుణపాఠం చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

ఆ తర్వాత ఒక రోజు సీతయ్య   వీధిలో ఎండ వేళ ఓ చోట నిలబడి ఉండగా, ఏదో పని మీద అక్కడికే వచ్చిన రాజయ్య కూడా అతని ప్రక్కనే నిలబడవలసివచ్చింది. అంతే , సీతయ్య అతని చెంప ఛెల్లుమనిపించాడు. అంతటితో ఆగకుండా  అరవడం మొదలు పెట్టాడు ఇలా, ‘‘ బుద్ధి లేదూ, నా మీద కాలు పెట్టి నిలుచుంటావా ? నా నీడ మీద కాలు పెట్టి నిలుచున్నావంటే, నా మీద కాలు పెట్టి నిలుచున్నట్టే. నా నీడను త్రొక్కితే నన్ను త్రొక్కినట్టే. నా నీడను అవమానిస్తే నన్ను అవమానించినట్టే  ! ’’ అంటూనే మరి రెండు దెబ్బలు వేసాడు.

అనుకోని ఈ సంఘటని రాజయ్య విస్తుపోయాడు. చుట్టూ జనం   ఏం జరిగిందoటూ అడిగారు. సీతయ్య లోగడ తన ఇంటి వంటకాల వాసనల గురించి రాజయ్య తనతో గొడవ పెట్టుకోడం గురించి చెప్పి. వారితో ఇలా అన్నాడు , ‘‘చూడండి ! ఇతగాడు నా నీడను త్రొక్కి నిలబడ్డాడు. అంటే నన్ను అవమానించినట్టే కదా ! అందుకే కొట్టాను , ’’ అన్నాడు.

అతని మాటల్లోని అంతరార్ధం అర్ధమై ,‘‘ కుక్క కాటుకి చెప్పు దెబ్బ ! ’’ అనుకుంటూ అందరూ   నవ్వారు. రాజయ్యని తిట్టారు. దాంతో , రాజయ్యకి పొగరంతా అణగిపోయింది. అప్పటి నుండి , తన పద్ధతి మార్చుకున్నాడు.  ఇప్పుడు , రాజయ్యకి ఊరంతా స్నేహితులే.

నీతి :

నోరు మంచిదయితే , ఊరు మంచిదవుతుంది .

 

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం