తాజా కథలు @ CCK

అక్బర్ కు , బీర్బల్ సున్నితంగా ఇచ్చిన సూచన

2015-05-22 03:05:02 చిన్నారుల కథలు
అక్బర్ తన ఇష్టమైన మంత్రి బీర్బల్ తో షికారుకు  బయలుదేరాడు. దారిలో ఒక ఆటవిక స్త్రీ చెట్టు కింద కూర్చుని ఆయాసపడడం చూసారు.

కొంతసేపటికి తిరిగి కోట వైపు వెళ్తుంటే ఆ స్త్రీ ఒక బిడ్డకి జన్మనిచ్చి ఆ బిడ్డని గుడ్డల్లో చుట్టి, ప్రసవమైన ఆ ప్రదేశాన్ని శుభ్రం చేసి, తన దారిన బిడ్డను తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది.

ఇది చూసిన అక్బర్ బిడ్డను ప్రసవించడం అంత సునాయసమని అపోహపడ్డారు.

ఇంటికి వచ్చి, గర్భవతి ఐన తన బేగంకి పరిచారకులు అవసరం లేదని, తన పనులు తనే చేసుకోవాలని చెప్పి, వాళ్ళను వేరే పనులు చేసుకోమని మళ్ళించారు.

నిండు గర్భవతి ఐన బేగం తన పనులు చేసుకోవటం అలవాటు లేక, చాలా ఇబ్బందిపడసాగింది.

తట్టుకోలేక ఒక రోజు బీర్బల్ను సహాయం అర్థించింది.

బీర్బల్ ఇంత నాజూకైన విషయం అక్బర్ తో యెలా చెప్పాలని సతమతమయ్యాడు.

అలోచించగా ఒక ఉపాయం తట్టింది.

కోటలోని తోటమాలిని కొద్ది రోజులు మొక్కలకి నీళ్ళు పోయవద్దని చెప్పాడు.

రోజు తోటలో విహరించడం అలవాటైన అక్బర్ ఒకరోజు అలాగే తోటలో వుండగా మొక్కలు నీరసించి వాడిపోతూవుండడం గమనించాడు. వెంటనే తోట మాలిని విషయం చెప్పమని ఆగ్రహించాడు.

తోట మాలి బీర్బల్ ఆదేశాననుసారం మొక్కలకు నీళ్ళు పోయటంలేదని చెప్పాడు.

క్రొధంతో అక్బర్ బీర్బల్ను పిలిపించాడు. “ మొక్కలు నీళ్ళు లేకపోతే యెండిపోవా ? ” , అని కోపంతో కేకలు వేయసాగాడు.

బీర్బల్ అప్పుడు నిదానంగా, “ మహారాజా ! అడవిలో పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు , యే తోటమాలి సహాయం లేకుండా , రోజు నీళ్ళు పోయకుండా , పెరిగాయి కదా ! అలాగే , మరి మన కోటలో తోటలకి ఇంత మంది సేవకులు యెందుకు ? ” అన్నాడు.

వెంటనే అక్బర్కి ఙ్యానోదయమయ్యింది. బీర్బల్ సున్నితంగా ఇచ్చిన సూచనను గ్రహించి వెంటనే రాణి గారికి పరిచారకులను పురమాయించాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం