తాజా కథలు @ CCK

యమునా నదికి కలిగిన కష్టo

2015-05-21 05:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒక సంవత్సరం వానలు ఉధృతంగా పడడంతో యమున నది పొంగిపొర్లింది. రాత్రి యమున నది హోరు చాలా గట్టిగా వినిపించింది.

యమున నది తీరన వున్న అక్బర్ భవనంలో రాత్రి , మహారాజుకి ఆ హోరు నది యేడుస్తున్నట్టు అనిపించింది. అక్బర్కి నిద్రా భంగం కలిగింది. చాలాసేపు కిటికీ దెగ్గర నిలబడి, “ ఇదేమిటి ? యమునా నది ఇంత గట్టిగా యేడుస్తోంది ” అనుకున్నాడు. యెంతసేపు ప్రయత్నించినా నిద్రపోలేకపోయాడు.

మరునాడు సభలో సభికులందరికి రాత్రి జరిగిన విషయము చెప్పి , “ మీలో యెవరైన యమునా నదికి కలిగిన కష్టమేమిటో చెప్ప గలరా ? ” , అని అడిగారు.

సభికులు తెల్లబోయి, సమధానము తోచక ఒకరి మొఖం ఒకరు చూసుకుని మిన్నకుండిపోయారు.

బీర్బల్ ముందుకొచ్చి , “ మహారాజా ! ఒకసారి వింటే కాని నేను చెప్పలేను ” , అని అన్నాడు.

అక్బర్ వెంటనే బీర్బల్ను ఆ రాత్రి అంతహ్పురానికి రమ్మని ఆహ్వానించాడు.

రాత్రి బీర్బల్ అక్బర్ గదిలో కిటికీ దెగ్గర నిలబడి ఆ యమునా నది హోరును విన్నాడు.విషయమర్ధమయ్యింది.

“ మహారాజా ! యమునా నది తన తండ్రి హిమాలయపర్వతాన్ని వదిలి తన అత్తరిల్లు (సముద్రం) దారి వెతుక్కుంటూ వెళ్తోంది. తండ్రిని, పుట్టింటిని వదిలి వెళ్తున్నందుకు దుఖంతో యేడుస్తోంది ” , అని మరునాడు సభలో విశ్లేషించాడు.

సభికలందరూ ఈ విషయం విని ఊపిరి వదిలారు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం