తాజా కథలు @ CCK

చిట్టి గురువుల్లారా !

2015-03-30 03:05:01 చిన్నారుల కథలు
రాజు , రచన అన్నాచెల్లెళ్ళు . వారు అమ్మ నుంచి శుభ్రత , నాన్న నుంచి నిదానం , తాతయ్య నుంచి మర్యాద నేర్చుకున్నారు . రోజు ఉదయమే స్నానం చేసి బడికి వెళ్ళటం , తిరిగి రాగానే కాళ్ళు , చేతులు కడుక్కోవటం వారికి అలవాటు .ఇంటికి వచ్చిన బంధువులు వారి శుభ్రతను కళ్ళారా చూసి మెచ్చుకొని వెళ్ళేవారు .

ఒకనాడు ఇంటికి దూరపు బంధువు రాజయ్య వచ్చాడు . అతడు శుభ్రత లేని మనిషని రెండోరోజే అందరూ గ్రహించారు .
రాజయ్య రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి స్నానం చేస్తాడు . ఊరంతా తిరిగి వచ్చి కాళ్ళు కడుక్కోకుండా ఇల్లంతా తిరిగేవాడు . అన్నం తినే ముందు చేతులు కడుక్కునేవాడు కాదు . చిరుతిళ్ళు తిన్నాక చేతులు కడుక్కోకుండా తన బట్టలకే తుడుచుకోనేవాడు . భోజనం చేసాక పంటిలో ఇరుక్కున్న చెత్తని వేళ్ళతో తీసుకొనేవాడు , తర్వాత చేతులు శుభ్రపరచుకోనేవాడు కాదు . అతడు చాలా దగ్గరి బంధువు కావటం చేత ఇంట్లో వారు ఏమీ అనలేకపోయారు .

ఒకనాడు రాజయ్య చెవిలో , ముక్కులో దురద చేతి వేళ్ళతో తిప్పి తీర్చుకున్నాడు . ఆ చేతులతోనే ఇతరులకు కరచాలనం చేసాడు . అది చూసి రాజు , రచన చిరాకుపడ్డారు . వెంటనే తాతయ్య దగ్గరకు వెళ్లి రాజయ్య అపరిశుభ్రత గురించి చెప్పారు .
నేను అంతా గమనిస్తూనే వున్నాను . అతను మన బంధువు . అమర్యాదగా ఒక్కమాట అన్నా బంధుత్వాలు చెడతాయి . తర్వాత ఒక ఉపాయం చెప్పాడు తాతయ్య .

మరునాడు ఉదయం స్నానం చేయనని రచన మారాం చేసింది . రచనని రాజయ్య దగ్గరకు లాకుపోయాడు రాజు .
బాబాయ్ ! రచన స్నానం చేయనని మారాం చేస్తుంది . నీవైనా చెప్పు , అన్నాడు .
రచనా ! రొజూ స్నానం చేయకపోతే ఒళ్లంతా చెమట కంపు వస్తుంది . దురదలు వస్తాయి , చెప్పాడు రాజయ్య .రచన మారుమాట్లాడకుండా స్నానం చేసింది .

సాయంకాలం మామిడి రసాలు తిన్నారు అందరూ . చేతికి అంటిన రసాన్ని తలుపు తెరకు తుడిచేసింది రచన . రాజయ్యకి , రచన చేసే పని చూపించాడు రాజు .

రాజయ్య ఆమె దగ్గరికి వెళ్లి ఏదైనా తిన్నాక చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని చెప్పాడు . రచన చేతులు కడుక్కుంది .
మర్నాడు బయటికి వెళ్లి వచ్చిన రాజు ఇంట్లోకి వెళుతుంటే రచన పరిగెత్తుకొని రాజయ్య దగ్గరకు వచ్చి , బాబాయ్ ! రాజుని చూడు . నాకు నీతులు చెప్పి , తను ఊరంతా తిరిగొచ్చి కాళ్ళు కడుక్కోకుండా ఇంట్లోకి వచ్చాడు అంది రచన .

రాజూ ! దుమ్ముకొట్టుకుపోయిన కాళ్ళతో ఇంట్లోకి పోవచ్చా ? వెళ్లి కడుక్కో , అని మందలించాడు రాజయ్య . ఇదంతా చూస్తున్న తాతయ్య నవ్వుకున్నాడు . మర్నాడు ఉదయం లేస్తూనే రాజయ్య స్నానం చేసాడు . బయటికి వెళ్లి వచ్చాక శుభ్రంగా కాల్లుకడుక్కొని లోపలి వచ్చాడు . బట్టలు సర్దుకొని తాతయ్య దగ్గరికి వచ్చాడు . ఆయన పాదాలకు నమస్కారం చేసాడు .

బాబాయ్ ! నేను వెళ్లొస్తాను . మా ఇంటికి వెళ్తాను . ఇంట్లోవారు నా మార్పుని చూసి ఆశ్చర్యపోతారు , అన్నాడు . గుమ్మంలో ఎదురైన రాజు , రచనలను తల నిమిరి " చిట్టి గురువుల్లారా ! " వెళ్లొస్తాను అన్నాడు .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం