తాజా కథలు @ CCK

పూర్వ జన్మల దుష్కర్మలే ఈ వికృత జన్మలకు హేతువు

2015-06-01 09:05:01 చిన్నారుల కథలు
భీకరారణ్యంలో ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉంది . దాన్ని ఆశ్రయించి ఎన్నో భూతప్రేత పిశాచాలు ఉన్నాయి. అక్కడే ఒక బ్రహ్మ రాక్షసుడు తన నివాసాన్ని ఏర్పరుచుకున్నాడు . ఆ అడవిలో ఎన్నో ఔషధాలు ఉండటం వల్ల వాటి గాలి సోకి ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు కాలక్రమేనా తాను విక్రుతారం నుండి విముక్తి పొందాలనే మంచి ఆలోచన కలిగింది .
ఎవరైనా తనకు సన్మార్గం చూపే వాళ్ళుంటారేమోనని అన్వేషిస్తుంటే శాపగ్రస్తురాలైన ఒక పులి అటుగా వచ్చింది . దాని కళ్ళలోని నిర్మలత్వాన్ని గమనించి ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడిలా అన్నాడు . " ఓ వ్యాఘ్రేశ్వరా ! నాకు ఈ జన్మ నుండి విముక్తి కలిగే మార్గం చెప్పగలవా ? " అని ! " పూర్వ జన్మల దుష్కర్మలే ఈ వికృత జన్మలకు హేతువు . నీవు పూర్వజన్మలో సద్భ్రాహ్మనునిగా పుట్టి నీకు వచ్చిన విద్యను ఎవరికీ అందించకుండా , సమాజ శ్రేయస్సుకు వినియోగించకుండా , నీ వద్దనే ఉంచుకున్నావు . ఆ దోష కారణంగా నీవు ఇప్పుడు బ్రహ్మరాక్షసుడివయ్యావు . ఏదైనా మంచి పని చేస్తే నీకు విముక్తి కలుగుతుంది , అని చెప్పింది పులి .

అది విని బ్రహ్మరాక్షసుడిలా అన్నాడు , " జంతువై ఇంత జ్ఞానం ఎలా సంపాదించావు ? " దానికి పులి ... నేను సద్గురువును అధిక్షేపించడం వలన ఈ రూపాన్ని పొందాను . ఏదైనా సత్కార్యం చేద్దామని ఎంతో ప్రయత్నించాను . కానీ , ఈ రూపాన్ని చూసి ఎవరూ నా దగ్గరికి రావటం లేదు . ఇప్పుడు నీవేదైనా సత్కర్మ చేస్తే ఆ పుణ్యంతో నీవు , నీచేత సత్కర్మ చేయించినందుకు నేను ఇద్దరం బయటపడతాం " అని అన్నది .

సత్కర్మ చేయాలనే ధృడ సంకల్పంతో ఉన్న ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడికి ఒక ఆగంతకుడు కనిపించాడు . తనని ఆ రూపంలో చూస్తే భయపడతాడని ఒక సాధువు వేషంలో ఆ బాటసారి వద్దకుపోయి యోగక్షేమాలు విచారించాడు . అతను తన విచారాన్ని ...." ఒక వంద వరహాలు కావాలి . ఎలా సంపాదిద్ధామా అని ఆలోచిస్తున్నాను " అని తెలిపాడు . ఆ రత్నాలతో ఏం చేస్తావు ? అని ఆత్రుతగా అడిగాడు బ్రహ్మరాక్షసుడు . " రాజకుమారిని పెళ్ళాడాలి " అన్నాడు ఆ ఆగంతకుడు . పెళ్ళికి రత్నాలెందుకు ? అని ప్రశ్నించగా ....

" ఆ ఎక్కడో హిమవత్ పర్వతాల దగ్గర ఏవో రాత్నాలున్నాయట . అవి తేస్తేగానీ పెళ్లి చేయరట " .

ఈ దండకారణ్యంలో ఎందరో యోగులు , బ్రహ్మరాక్షసులు ఉంటారని విని , వాళ్ళ ద్వారా ఆ రత్నాలు సంపాదిద్దాం అని ఇక్కడికి వచ్చాను అన్నాడు ఆ ఆగంతకుడు .

" ఏ రాజకుమారి ? అవతీపురం రాజకుమారేనా ? ప్రశ్నిచాడు , బ్రహ్మరాక్షసుడు . " అవును ... నీకెలా తెలుసు ? ప్రశ్నిచాడు బాటసారి . " అది వీరశుల్కం . వరుని ధైర్యసాహసాలు , వీరత్వం పరీక్షించడానికి నియమం . పైగా , వారడిగినది 50 రత్నాలే కదా ! " అన్నాడు రాక్షసుడు . " వాళ్ళకంతా ఇచ్చేస్తే మరి నా భార్యా , పిల్లలకో ....." అన్నాడు బాటసారి .

ఓరి దుర్మార్గుడా ! రాజ్యాన్ని , రాకుమారిని మోసగిద్దాం అనుకున్నావా ? నీలాంటి దేశద్రోహికి సహాయపడి నేనింకా పాపం మూటకట్టుకోను , అని అమాంతంగా ఆ బాటసారిని మింగేశాడు రాక్షసుడు .

తక్షణమే పులిగా శాపం పొందిన శిష్య్డుడు నరరూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు . రాక్షసుడు కూడా మానవ రూపం ధరించాడు . " మిత్రమా ! దుష్టుడైన దేశద్రోహిని సంహరించి రాజ్యాన్ని కాపాడిన నీకు , నాకు ఆ దేవుడు శాప విమోచనం కలిగించాడు " అన్నాడు . ఇద్దరూ ఎంతో సంతోషపడ్డారు .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం