తాజా కథలు @ CCK

మంచి మాటలు

2015-04-09 05:05:01 మంచి మాటలు
* అడుగునున్న ఆకు రాలిపోయినప్పుడు పైనున్న ఆకు నవ్వకుడదు ......
రేపటి వంతు తనదే మరి .

* అందరినీ అన్ని వేళలా సంత్రుప్తిపరచాలనుకుంటే ఓటమి తప్పదు .

* మనిషి ఔన్నత్యానికి కొలబద్ద మేధస్సు కాదు.....
హృదయం.

* మాటను మించిన మహా ఔషధం లేదు .మాటను మించిన మహా యుద్ధమూ లేదు .

* భూమిపై సంపాదనంతా పోగేసినా నిజాయితీపరుడి ఓటు కొనలేరు . ( మహాత్మా గాంధీ )

* మనిషి ఆధిక్యత గల ప్రాణి కాబట్టి , తక్కువ జాతి ప్రాణులను ఏదైనా చేయవచ్చని కాదనీ ,చిన్నప్రాణులని పెద్దవి విధిగా రక్షించాలి .ఒక మనిషితో మరో మనిషి సంభంధంలాగా పశుపక్ష్యాదులతో మన సంభంధం ఉండాలి . ( మహాత్మా గాంధీ )

* నీటితో శరీరం శుభ్రపడుతుంది . సత్యంతో మనసు ప్రకాశిస్తుంది .

* కాలాన్ని మార్చలేవు .నీవే కాలానికి తగినట్టు మారాలి .

* మహాత్ములు సౌఖ్యాలలోను ,విపత్తులలోను ఒకే విధంగా వుంటారు .

* సంతోషంగా వుండే వారి వలన అనేక మంది సంతోషంగా వుంటారు .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం