తాజా కథలు @ CCK

ఉత్తమమైన మానవ జన్మ

2015-01-11 12:26:39 చిన్నారుల కథలు
బ్రహ్మదత్తుడు కాశీ రాజ్యాన్ని పాలించే కాలంలో, బోధిసత్వుడు యువరాజుగా జన్మించాడు. నామకరణ మహోత్సవంనాడు, దేశదేశాల నుంచి దైవజ్ఞులు వచ్చారు. వాళ్ళు రాజుతో, మహారాజా ! ఈ పసివాడు చాలా గొప్ప జాతకుడు. ఐదు ఆయుధాలతో ప్రపంచాన్నంతా జయించ గల గొప్ప పరాక్రమశాలి, అని జోస్యం చెప్పి, పిల్లవాడికి పంచాయుధుడు అని పేరు పెట్టారు.

కొంత కాలం గడిచింది. పిల్లవాడికి ప్రాజ్ఞత రాగానే, రాజు అతణ్ణి గాంధర్వ దేశంలోని సుప్రసిద్ధ తక్షశిలా నగరానికి, మహాపండితులైన గురువుల వద్ద సమస్త విద్యలూ నేర్చుకునేందుకు పంపాడు. పంచాయుధుడు తక్షశిలలో కొంత కాలం చదువుకుని, సకల విద్యాపారంగతుడయ్యాడు. గురుకులం నుంచి సెలవు తీసుకునేటప్పుడు, గురువు శిష్యుణ్ణి దీవించి, ఐదు ఆయుధాలను ప్రసాదించాడు. గురువుగారి అనుజ్ఞతో కాశీరాజ్యానికి బయలుదేరాడు.

దారిలో పంచాయుధుడు ఒక మహారణ్యాన్ని దాటవలసి వచ్చింది. అతడు అరణ్య మార్గాన నడుస్తూండగా.....కొందరు మనుషులు ఎదురుపడి, చూడబోతే చాలా చిన్నవయసు వాడివి. ఈ మహారణ్యంలో రోమాంచుడనే భయoకర రాక్షసుడు విహరిస్తూంటాడు. వాడి కంటబడితే, నీ ప్రాణాలు దక్కవు. అందువల్ల, ఈ మార్గం వదిలి, మరొక మార్గాన అరణ్యం దాటడం క్షేమం, అని సలహా ఇచ్చారు.

ఈ మాటలేవీ పరాక్రమశాలి అయిన పంచాయుధుడు పట్టించుకోలేదు. అతడు ఆ అరణ్య మార్గాన్నే నడవసాగాడు. మార్గంలో ఒక చోట, తాటి చెట్టు ప్రమాణంలో వున్న రాక్షసుడు రోమాంచుడు ఎదురయ్యాడు. ఈ రోమాంచుడు చూడ భయoకరుడుగా వున్నాడు. పెద్ద తల, నిప్పులు చెరిగే కళ్ళు, ఏనుగుకున్నట్టు నోటిలో పొడవాటి రెండు దంతాలు, శరీరం నిండా ఎలుగుబంటిలా పొడవైన రోమాలు.

రాక్షసుడు, పంచాయుధుడి దారికి అడ్డుగా నిలబడి, ఎవడివిరా, నువ్వు ? ఎక్కడికి పోతావు ? ఆగు, ఆగు ! నిన్ను మింగబోతున్నాను ,అంటూ హుంకరించాడు.

పంచాయుధుడు ఏమాత్రం భయపడక, ‘‘రాక్షస రాజా ! తెలిసే నేనీ అరణ్యంలో ప్రవేశించాను. జాగ్రత్త ! దగ్గరకు రాకు ,అని పదునైన బాణం ఎక్కుపెట్టి, రాక్షసుడి పైకి వదిలాడు.బాణం రివ్వుమంటూ పోయి, రాక్షసుడు ధరించిన జంతు చర్మాలకు తగిలింది. వాడు ఏమాత్రం గాయపడలేదు.

ఈసారి పంచాయుధుడు బాణం వెంట బాణాన్ని వాడి మీద ప్రెూగించాడు. ప్రెూజనం లేకపోయింది. ఆఖరు సారిగా విషం పూసిన బాణాలను వదిలాడు. అవీ... రాక్షసుడికి ఎలాంటి హానీ కలిగించలేక పోయినై. రాక్షసుడు ఈ సారి మరింత పెద్దగా హుంకరించి, పంచాయుధుడి మీదికి వెళ్ళాడు. పంచాయుధుడు తన ఖడ్గం దూసి, రాక్షసుడి మీదికి విసిరాడు. వాడు చలించలేదు.

అప్పుడు పంచాయుధుడు, నీ మూఢత్వం కొద్దీ నన్ను గుర్తించలేకుండా వున్నావు.నా పేరు పంచాయుధుడు. నేనీ అరణ్యం ప్రవేశించేటప్పుడు, కేవలం నా ఆయుధాలను నమ్ముకునే ఆ పని చేయలేదు, అంటూ పిడికిలి బిగించి, రోమాంచుణ్ణి గట్టిగా ఒక్క పోటు పొడిచాడు. రాక్షసుడు చలించకుండా పెద్దగా నవ్వి, కురవ్రాడా ! నీ వాలకం చూస్తూ వుంటే, నువ్వు మామూలు మనిషివిలా తోచడం లేదు. ప్రళయ భయoకరుడనైన నన్నే ఢీకొనటానికి సాహసించావు. మానవులు నా రూపం చూసే హడలెత్తిపోతారే, మరి నీకు ప్రాణ భయo లేకపోవడానికి కారణం ఏమిటి ? అని అడిగాడు.

భయo ఎందుకు ? పుట్టుకతో పాటే మరణం వుంటుంది. అంతేకాక, నా శరీరంలో వజ్ర సమానమైనటువంటి ఖడ్గం ఒకటి వున్నది. అదే " జ్ఞానం ". నన్ను నీవు ఒకవేళ మింగటమే జరిగితే, ఆ ఖడ్గం నిన్ను, నిలువునా చీల్చేస్తుంది, అన్నాడు. రాక్షసుడు ఒకటికి రెండు క్షణాలు ఆలోచిస్తూ వూరుకుని,  కురవ్రాడా ! నువ్వనే దాంట్లో ఏదో సత్యం వున్నట్టు నాకు అనుమానం కలుగుతున్నది.

ఏది ఏమైనా ! నువ్వు నిర్భయుడివి. నీ వంటి వాణ్ణి నేను మింగ గలిగినా జీర్ణించుకోవటం సాధ్యం కాదు. ఇక స్వేచ్ఛగా, నీ దారిన నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు. పంచాయుధుడుగా జన్మించిన బోధిసత్వుడు, రాక్షసుణ్ణి దీవించి, నన్ను వదిలావు, బాగానే వున్నది. నీ సంగతేమిటి ? నువ్వు ఎన్ని జన్మల నుంచో దుర్మార్గపు పనులు చేస్తూ, ఇలా నికృష్టపు బతుకు, బతుకుతున్నావు. అజ్ఞానమనే అంధకారంలో కొట్టు మిట్టాడుతున్నావు. ఎంత కాలం జరిగినా, నీ గతి ఇంతే ! అన్నాడు.

అయితే, మహానుభావా ! ఈ అజ్ఞానం నుంచి బయట పడేందుకు నేనేం చేయాలి ? అని అడిగాడు రాక్షసుడు దీనంగా చేతులు జోడించి. నువ్వీ.. అరణ్యమార్గాన చేరి, దారిన  పోయే  మానవులను చంపి తింటూ, పాపం పెంచుకుంటున్నావు. ఆ పాపం పెరిగిన కొద్దీ, నీవు రాక్షస జన్మలే ఎత్తి, యాతనలు అనుభవించడమే. కాని ! ఎన్నటికీ నీకు మోక్షo లేదు. నీకు ఉత్తమమైన మానవ జన్మ కావాలంటే, పాపం చేయకు, అంటూ బోధిసత్వుడు హితవు చెప్పాడు. ఆ తరవాత బోధిసత్వుడు, రాక్షసుడికి మానవులు మేలు పొందేందుకు అనుసరించ వలసిన ఐదు మహా సూత్రాలను గురించీ, మానవులను అధములుగా చేసే పంచతంత్రా లను గురించీ విప్పి చెప్పాడు.

ఆ నాటి నుంచీ రోమాంచుడు పరులను పీడించే తన రాక్షసకృత్యాలు మానివేయడమే కాకుండా, అరణ్యంలో ప్రయాణించే బాటసారులకు తన ఇంట ఆతిథ్యం ఇస్తూ, గొప్ప ధర్మబుద్ధి గలవాడని పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ విధంగా బోధిసత్వుడి ధర్మబోధల వల్ల, మహాభయoకరుడైన రాక్షసుడు సన్మార్గవర్తనుడయ్యాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం