తాజా కథలు @ CCK

రాజహంస - తత్వబోధ

2015-06-18 21:05:02 చిన్నారుల కథలు
బహ్మదత్తుడు కాశీ రాజ్యాన్ని పాలించే కాలంలో ఒకప్పుడు, చిత్రకూట పర్వత ప్రాంతాన తొంభై వేల హంసలు నివసిస్తూ ఉండేవి. ఆ కాలమందే బోధిసత్వుడు ఒక హంసగా జన్మించాడు. ఆ హంస అనేకమైన సుగుణాలతోపాటు అపరిమితమైన వేగం కలిగి వుండటంచేత, తొంభై వేల హంసలకూ అది పెద్ద అయింది. ఇన్ని ఉత్తమ గుణాలూ, శక్తులూ వుండడం వల్ల ఆ హంసల పెద్దకు "రాజహంస" అని పేరు.
ఒకనాడు రాజహంస, తన గుంపుతో సహా సరోవరంలో విహరించి నివాసానికి మరలుతూ, కాశీ రాజ్యం గుండా రావడం తటస్థించింది. బ్రహ్మాండమైన ఆ పక్షుల గుంపును చూస్తే, కాశీ రాజ్యమంతటా బంగారు చాందినీ పరిచినట్టుగా వుంది. కాశీ రాజు ఆశ్చర్యంతో అటు పరికించాడు. ఆ పక్షులన్నిటిలోనూ, చుక్కలలో చంద్రుడిలా వెలిగిపోయే రాజహంస కాశీ రాజును మరింత ఎక్కువగా ఆకర్షించింది.
ఆ రాజహంసలో మంచి ఠీవీ, తేజస్సూ మొదలైన రాజ లక్షణాలు ఉండటం కాశీ రాజు గమనించాడు. సేవకుల చేత దివ్యమైన పుష్పమాలికలూ, పూజాద్రవ్యాలూ తెప్పించి, వాటితో రాజహంసకు స్వాగత మిచ్చాడు. ఘనమైన ఆ స్వాగతాన్ని ఆప్యాయతతో అందుకొన్నది రాజహంస. తన పరివారంతో సహా కొన్నాళ్ళు అక్కడ వుండి, కాశీ రాజు ఆతిథ్యం పొంది, నివాసానికి మరలిపోయింది. ఆ క్షణం నుంచీ కాశీ రాజుకు రాజహంసపైన గల మమత మరింత అతిశయింపసాగింది. ఇప్పుడాయన మనస్సంతా రాజహంసపైనే ఉంటున్నది. అహర్నిశలు దానిని గురించే తలంపు.

ఏ క్షణమందు ఏ దిశ నుంచి ఆ రాజహంస వస్తుందో అని వెయ్యి కళ్ళతో కనిపెట్టి చూస్తూ వుండేవాడు. ఒకనాడు చిత్రకూట పర్వత ప్రాంతమందలి హంసలలో, రెండు చిన్నారి హంసలు రాజహంస వద్దకు వచ్చి, రాజా ! మా ఇద్దరికీ ఎంతో కాలంగా సూర్యునితో పందెం కడదామని సరదాగా వుంది అంటూ వాటి మనస్సులోని ఉద్దేశం వెల్లడించినై. ఈ మాటకు రాజహంస,  ఓ ... కూనల్లారా ! సూర్యుడితో ఏమిటి ? మీరు పందెం కట్టడమేమిటి ? విడ్డూరం ! సూర్యుని వేగం ఎంతటిదో మీకు తెలియదు.

కనుకనే అజ్ఞానంలో పడ్డారు. మీరు ఆయనతో పరుగెత్తలేరు సరికదా, పందెంలో మీకు ప్రమాదమూ, ప్రాణాపాయమూ కూడా కలగవచ్చు. అందుచేత ఇంతటితో మీరిద్దరూ మీ పిచ్చి ఊహలు కట్టిపెట్టండి అని నెమ్మదిగా హితవు చెప్పింది. హంస పిల్లలకు ఈ హితవు నచ్చలేదు. మళ్ళీ మరొకనాడు పోయి రాజహంసను అనుమతి కోరినై. ఈసారీ అలానే చెప్పింది రాజహంస. అంతటితోనైనా ఊరుకోకుండా మూడోసారి పోయి మళ్ళీ అడిగినై పిల్లలు.ఈమారూ రాజహంస అంగీకరించలేదు.

ఇది పని కాదని తలచి, తమ సత్తువ తెలియని హంస పిల్లలు రెండూ, యజమానికి తెలియకుండానే యుగంధర పర్వత శిఖరానికి ఎగిరిపోయినై. ఈ శిఖరం సూర్యమండలాన్ని తాకుతున్నదా అనిపించేటంత ఎత్తయింది. కనుక ఆ పెద్ద పర్వత శిఖరం మీద చేరి, సూర్యునితో పందెం వేద్దామని హంస పిల్లలు అనుకున్నవి. యథా ప్రకారం రాజహంస తన పరివారాన్ని లెక్క చూసుకోగా రెండు హంసలు తగ్గినై. జరిగిన సంగతి గ్రహించి, అది ఎంతగానో విచారించింది.

వాటిని ఎలా ఐనా రక్షించాలనుకున్నది. వెంటనే తను కూడా యుగంధర పర్వత శిఖరానికి చేరుకుని, హంస పిల్లలకు తెలియని విధంగా ఒకచోట కూర్చున్నది. సూర్యోదయం కాగానే హంస పిల్లలు సూర్యునితోపాటు, ఎగరసాగినై. రాజహంస కూడా వాటిని అనుసరించింది. హంస పిల్లలు రెండింటిలో చిన్నది మధ్యాహ్నం వరకూ ఎగిరి, రెక్కలలో మంట పుట్టి  పడిపోయింది.

పడిపోయేటప్పుడు దానికి రాజహంస కనబడగా , రాజా ! నావల్ల కాలేదు. ఓడిపోయూను .అన్నది నిస్పృహతో. అప్పుడు రాజహంస, ఫరవాలేదు, నేనున్నానుగా ! అంటూ దానిని రెక్కలపైకెక్కించుకుని వచ్చి తమ నివాస స్థానంలో తక్కిన గుంపుతో చేర్చింది. మరి కొంచెం సేపటికి రెండవ హంస పిల్లకు కూడా రెక్కలలో సూదులు పొడిచినట్టు బాధ కలిగి పడిపోయింది. అదీ రాజహంసను చూసి నిస్పృహతో దీనంగా పలికింది.

దానికి కూడా రాజహంస ధైర్యం చెప్పి, రెక్కలపై ఎక్కించుకొని, తమ నివాస స్థానమైన చిత్రకూటం చేర్చింది. ఈ విధంగా తన పరివారంలోని రెండు పక్షులు ఓడిపోవటం సహించలేక, రాజహంస తనే పందెం వేయూలని బయల్దేరింది. చెప్పనలవికాని సహజ వేగం గల రాజహంస ఎగరడం ప్రారంభించిన కొద్ది సేపట్లోనే సూర్యబింబాన్ని కలుసుకోవడం, దాటిపోవడమూ కూడా జరిగింది. సూర్యుని సత్తువ ఎంతటిదో చూదామనుకొన్నది . కాని ! రాజహంసకు పందెం ఎందుకు ? దీనివల్ల దానికి కలిసి వచ్చేదేమిటి? కనుక, ఇష్టం వచ్చినట్టు కొంచెం సేపు చుట్టి చుట్టి, చివరకు అలసటచేత భూలోకానికి దిగి వచ్చి, కాశీ రాజ్యం చేరుకున్నది.

కన్నులు కాయలు కాచేటట్టు కనిపెట్టుకుని వున్న కాశీ రాజు రాజహంసను చూడగానే తన్మయుడైపోయాడు. రాజహంసను తన బంగారు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి, బంగారు పళ్ళెంతో పాయసం, బంగారు కలశంతో చల్లటి పానకం తెచ్చి దాని ముందు పెట్టాడు. అది కొంచెం స్థిమితపడ్డ తరువాత రాజు కుశల ప్రశ్నలు ప్రారంభించాడు. జరిగిందంతా వివరించింది రాజహంస. అది చెప్పినదంతా విన్న రాజు, పక్షి రాజా ! సూర్యునితోనే పందెం కట్టి, అతనిని మించిన నీ ప్రజ్ఞ ఎటువంటిదో చూడ వేడుకగా వున్నది అన్నాడు.అప్పుడు రాజహంస రాజుకు తన శక్తిని చూపించదలిచి, రాజా! నీ రాజ్యంలో, మెరుపు మెరిసేటంతకన్న వేగంగా బాణం వదల గల మేటి విలుకాండ్రు వుంటే, వారిలో నలుగురిని ఇక్కడికి రప్పించు అన్నది. రాజు విలుకాండ్రను పిలిపించాడు.

ఉద్యానవనంలో ఒక నలుచదరపు స్తంభం ఉన్నది. విలుకాండ్రు నలుగురినీ ఆ స్తంభం నాలుగు వైపులా నించోబెట్టింది రాజహంస. తరవాత తన మెడకు ఒక గంట కట్టుకుని, స్తంభం పైన కూర్చుని, నేను సంజ్ఞ చేయగానే మీరు నలుగురూ బాణాలు వదలండి. నేను ఎగిరి వెళ్ళి, మీ ఒక్కొక్కరి బాణమే తెచ్చి మీ ముందు పెడతాను. ఐతే ! నా మెడలో ఉండే గంట చప్పుడు వల్లనే మీరు నా గమనాన్ని తెలుసుకోగలరు గాని, నన్ను కంటితో చూదామంటే ఎంత మాత్రం సాధ్యం కాదు ? అని చెప్పింది.

ఆ ప్రకారమే, మెరుపు మెరిసేటంతలో విలుకాండ్రు వదిలిన నాలుగు బాణాలూ తెచ్చి రాజహంస, వాళ్ళ ముందు పెట్టింది. రాజూ, పరివారమూ ఆశ్చర్యభరితులయ్యూరు. రాజా ! చూశావా నా వేగం ! ఇది, నేను అతి మెల్లగా ఎగిరినప్పటి కనీసపు వేగం అన్నమాట. దీన్నిబట్టి అసలు, వేగం అనేది ఎటువంటిదో ఊహించగలవేమో చూడు అన్నది. ఆత్రంతో రాజు, పక్షిరాజా ! నీ వేగం ఎటువంటిదో  చూడగలిగాము. మరి, ఇంతకు మించిన వేగం మరెవరికైనా ఉన్నదా ? అని ప్రశ్నించాడు.

అందుకు రాజహంస, లేకేమి ! నేను నా శక్తి అంతా వినియోగించి అత్యంత వేగంగా ఎగిరినప్పటికీ, నా కంటె వెయ్యి రెట్లు వేగంతో పరుగు తీసే మహాశక్తి ఒకటి ఉన్నది. అదే కాలం అనే సర్పం ! ఆ కాలసర్పం అనుక్షణమూ ఈ ప్రపంచ మందలి జీవులను వర్ణింపతరంకాని ప్రచండ వేగంతో నాశనం చేస్తున్నది... అని చెప్పేసరికి, రాజు భయంతో కంపించిపోయాడు. అప్పుడు రాజహంస రూపంలో వున్న బోధిసత్వుడు కాశీ రాజుకు ఈ విధంగా తత్వబోధ చేశాడు:

రాజా ! కాలసర్పం ఒకటి ఉన్నదన్న మాట గుర్తుంచుకొన్నవాళ్ళకు భయపడవలసినపనే లేదు. నీతిమంతుడివై, ధర్మాత్ముడివై, పరిపాలన సాగించేటంత వరకూ నీకు ఎవ్వరి వల్లనూ ఎట్టి భయమూ లేదు. కనుక , నీ విధులు నువ్వు సక్రమంగా నెరవేర్చుకో.బోధిసత్వుడు చెప్పిన హితవు ప్రకారం కాశీ రాజు ధర్మపాలన చేసి, గొప్ప కీర్తి గడించాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం