తాజా కథలు @ CCK

ఇంద్రుడు ఒక విచిత్ర పరిస్థితి కల్పించాడు

2015-03-24 19:05:01 చిన్నారుల కథలు
బ్రహ్మదత్తుడు కాశీ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే కాలంలో, బోధిసత్వుడు నగరానికి సమీపాన వున్న ఒక గ్రామంలో, ఒక సంపన్న గృహస్థుడి కుమారుడుగా జన్మించాడు. అతడు చిన్నతనంలోనే సమస్త విద్యలూ నేర్చాడు. యుక్త వయస్సు  రాగానే అతని తల్లిదండ్రులు కాశీ నగరంలో ఒక పెళ్ళి సంబంధం చూశారు. సుజాత అనే ఒక కన్యను తెచ్చి బోధిసత్వుడికి పెళ్లి చేశారు. సుజాత సౌందర్యవతి మాత్రమే కాక సుగుణ వతి, వివేకవతి.
అటు భర్తకూ, ఇటు అత్త మామలకూ కూడా పరిచర్యలు చేస్తూ, తలలో నాలుకగా మసలుకునేది. బోధిసత్వుడు కూడా ఆమె పైన ఎంతో అనురాగం చూపేవాడు. ఇలా ఆ ఇద్దరిదీ ఒక్క మాట, ఒక్క మనస్సు అయి, చూడ ముచ్చటగా వుండేవారు. అందరూ వారిని గురించి గొప్పగా చెప్పుకునేవారు. కొంత కాలం గడిచిన తరవాత ఒకనాడు, సుజాత తన భర్తతో, ‘‘నాకు మా అమ్మనూ, నాన్ననూ చూసి రావాలని వున్నది.

వాళ్లు వృద్ధు లైపోయారు. మీరు తోడు వస్తే, ఇద్దరం కలిసి వెళ్లి చూసి వద్దాం'' అన్నది. ఇందుకు బోధిసత్వుడు చాలా సంతో షించి, ‘‘అలాగే తప్పకుండా వెళదాం. నాకూ అత్తమామల్ని చూడాలని చాలా కాలంగా కోర్కెవున్నది. ఇటీవల కొన్నాళ్ళుగా ఇంటి దగ్గర తొందర పనుల కారణంగా వూరుకున్నాను. లేకపోతే నేనే ముందు బయలుదేరదామని చెప్పేవాణ్ణి'' అన్నాడు.

మరుసటి రోజున ప్రయాణానికి అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నారు. అవసరమైన వస్తువులన్నీ బండిలో సర్దుకుని బయలుదేరారు. సుజాత బండిలో కూర్చున్నది. బోధిసత్వుడు తొటె్టలో కూర్చుని బండి తోలుతున్నాడు. అలా కొంతసేపు ప్రయాణం చేసి వాళ్ళు, కాశీ నగరం పొలిమేరలు చేరాక, ఒక చెట్టు కింద బండి విప్పి, అక్కడ వున్న కొలనులో కాళ్ళూ, చేతులూ కడుక్కుని, వెంట తెచ్చుకున్న ఆహారం భుజించారు. కొంచెంసేపు చెట్టు నీడలో విశ్రాంతి తీసుకున్న తరవాత మళ్ళీ సంతోషంగా బండి పూన్చి, నగరంలోకి బయలుదేరారు.

సరిగ్గా బోధిసత్వుడి బండి నగరం ప్రవేశించే సమయాన, కాశీ రాజు ఏనుగు అంబారీ ఎక్కి నగరంలో ఊరేగుతున్నాడు. ఆ ఉత్సవం చూడ వేడుక కలిగి, సుజాత భర్త అనుమతితో బండి దిగి, కాలి నడకన ముందు నడవసాగింది. బోధిసత్వుడు బండిలో వెనకగా వస్తున్నాడు. అంబారీ పైన వున్న కాశీ రాజు,  సౌందర్యవతి అయిన సుజాతను చూశాడు.

ఆమెను పెళ్ళాడాలన్న బుద్ధి పుట్టింది రాజుకు. ఆమెను గురించి భోగట్టా చేయగా, ఆమె ఫలానా వారి అమ్మాయి అనీ, బండిలో కూర్చున్న వ్యక్తే ఆమె భర్త అనీ తెలియ వచ్చింది. రాజు ఒక దురాలోచన చేశాడు. సుజాత భర్తను ఏదో విధంగా తుదముట్టించి, తరవాత ఆమెను తన రాణిగా చేసుకుందామనుకున్నాడు. ఇందుకు అతడు తిరుగులేని ఒక వ్యూహం పన్నాడు.

తనకు విశ్వాసపాత్రుడైన ఒక భటుణ్ణి పిలిచి, రాజు అతడికి తన కిరీటం ఇచ్చి, ‘‘ఈ కిరీటాన్ని ఎవరూ చూడకుండా, ఆ కనపడే బండిలో పడవేసిరా,'' అని చెప్పాడు. భటుడు, రాజు చెప్పిన విధంగానే మరో కంటికి తెలియకుండా కిరీటాన్ని బండిలో వేసి, ఆ సంగతి రాజుకు చెప్పాడు. ఒక పావు గంట కాలం గడిచేలోపలే, జనంలో, ‘‘రాజు గారి కిరీటాన్ని ఎవరో అపహరించారు''అన్న గగ్గోలు ప్రారంభమైంది. రాజు, తన భటులకు కిరీటం దొంగిలించిన వాణ్ణి వెంటనే వెతికి పట్టుకోమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ఒక భటుడికి బోధిసత్వుడి బండిలో వున్న కిరీటం కనిపించింది. వాడు బోధిసత్వుణ్ణి దొంగ అంటూ లాక్కుపోయి రాజు ముందు నిలబెట్టాడు. రాజు ఉగ్రుడైపోయి, ‘‘వీడా, నా కిరీటాన్ని అపహరించినవాడు.

ఈ దుర్మార్గుణ్ణి తీసుకు పోయి శిరశ్ఛేదం చెయుండి,'' అని ఆజ్ఞా పించాడు. ఈ విధంగా తన వ్యూహం జయప్రదమైందని రాజు సంతోషిస్తుండగా, భటులు బోధిసత్వుణ్ణి కొరడాలతో కొడుతూ, వీధు లన్నీ తిప్పి అవమానించారు. తరవాత, తల నరికేందుకు నగరం వెలుపల వున్న బలిపీఠం దగ్గరకు తీసుకుపోయారు.

ఈ సంగతి తెలిసి సుజాత దుఃఖిస్తూ, భర్త వెనకగా బయలుదేరింది. ‘‘మీకు, ఈ కీడు తెచ్చిపెట్టినది, నేనే !'' అని విలపిస్తూ, ఆమె బలిపీఠం దగ్గిరకు చేరి, ఆవేదనతో, ‘‘అమాయకులను రక్షంచగల, దేవుడే లేడా ? దుష్టుల దుండగాలు, ఇలా సాగవలసిందేనా ?'' అని ఆక్రోశించసాగింది. మహాసాధ్వి అయిన సుజాత ఇలా విలపించే సరికల్లా, స్వర్గ లోకంలో ఇంద్రుడి సింహాసనం వణకసాగింది.
‘‘కారణం ఏమిటి ?'' అనుకుంటూ ఇంద్రుడు దివ్య దృష్టితో చూశాడు. జరగనున్న ఘోరం ఆయనకు తెలిసింది. ఇంద్రుడు ఒక విచిత్ర పరిస్థితి కల్పించాడు. రాజు స్థానంలో బోధిసత్వుడూ; బోధిసత్వుడు వున్న చోట రాజూ వుండేటట్టు, తన మహిమ వల్ల ఇద్దరి స్థానాలూ మార్చివేశాడు. ఏనుగు అంబారీలో వున్నవాడు రాజే అనుకున్నారు, ప్రజలు.

కాని ! అక్కడ వున్నది రాజ లాంఛనాలన్నీ ధరించి వున్న బోధిసత్వుడు. అలాగే తలారుల వశంలో బలిపీఠం మీద వున్న బోధిసత్వుడు, అతడి దుస్తులు ధరించి వున్న రాజు. ఈ రహస్యం ఎరగని తలారులు, తమ అధీనంలో వున్న మనిషిని, రాజాజ్ఞ ప్రకారం తల నరికారు. ప్రాణం పోగానే దుర్మార్గుడైన కాశీ రాజుకు, అతడి నిజ స్వరూపం వచ్చింది. అప్పుడు ఆ చంపబడిన వాడు రాజు అని ప్రజలకందరికీ తెలిసిపోయింది.

వెంటనే గొప్ప కలకలం రేగింది. ఈ విచిత్ర సంఘటనకు కారకులెవరా అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడసాగారు. అప్పుడు ఇంద్రుడు బోధిసత్వుడికీ, ప్రజలకూ కనిపించి, జరిగినదంతా చెప్పి, ‘‘ఈనాటి నుంచీ బోధిసత్వుడే మీ రాజు, సుజాత పట్టపురాణి '' అని అంతర్థానమయ్యాడు. పాపం పండి, దుర్మార్గుడైన రాజు బలిపీఠానికి ఆహుతి అయినందుకు రాజ్యం లోని ప్రజలందరూ సంతోషించారు.

ఇంద్రుడు చెప్పినదాని ప్రకారం బోధిసత్వుణ్ణి రాజు గానూ, సుజాతను రాణిగానూ సంతోషంగా అంగీకరించారు. ఆనాటి నుంచీ కాశీ రాజ్యంలో ధర్మం నాలుగుపాదాల నడిచింది. నెలకు మూడు వర్షాలు కురుస్తూ దేశం సుభిక్షంగా వుంటూ వచ్చింది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం