తాజా కథలు @ CCK

ఈ ప్రశ్నకు దేవుడే తప్ప ఇంకెవ్వరూ సమాధానం చెప్పలేరు

2015-06-07 21:05:02 చిన్నారుల కథలు
అక్బర్ బావమరిది ఉన్నాడు. అతని పేరు దిలావర్. దిలావర్ చాలా కాలంగా ఒక కోరిక ఉంది. అదేమిటంటే తనకి మంత్రి పదవి దక్కడం. అందుచేత బీర్బల్ ని మంత్రి పదవి నుండి తప్పించి తనకి ఆ పదవిని ఇవ్వమని బావగారైన అక్బరైని చాలా సార్లు కోరాడు. కానీ ! ఎంతో తెలివి తేటలు ఉన్న బీర్బల్ ని మంత్రి పదవి నుండి తొలగించి అసమర్థుడైన దిలావర్ కి ఆ పదవిని ఎలా ఇస్తాడు ? అందుకే అక్బర్ దిలావర్ కోరికని పట్టించుకోకుండా ఊరుకున్నాడు.

కానీ ! దిలావర్ పదే పదే మంత్రి పదవిని గురించి విసిగిస్తూ ఉంటే అక్బర్ చివరికి అతన్ని ఇలా అడిగాడు. ‘‘ చూడు దిలావర్ ! మంత్రి కావాలనుకున్న వాడికి ఎంతో పదునైన ఆలోచనా శక్తి, హాస్య చతురత, సమయస్ఫూర్తి ఇవన్నీ ఉండాలి. మరి అవన్నీ నీకు ఉన్నాయా ? ‘‘ ఓ ! ఉన్నాయ్’’ అన్నాడు దిలావర్. ‘‘ ఉన్నాయంటే సరిపోదు. రేపు సభలో నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడుగుతా. దానికి నువ్వు సమాధానం చెప్పగలిగితే నీకు మంత్రి పదవి ఇస్తాను ’’ అన్నాడు అక్బర్.

దిలావర్ సరేనన్నాడు. మర్నాడు సభలో, ‘‘ దిలావర్ ! ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవారు ఈ సమయంలో వారి వారి మనసులో నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పు .’’ దానికి దిలావర్ ‘‘ ఏంటీ ? ఈ ప్రశ్నకు నేను సమాధానం చెప్పాలా ? నేనే కాదు.  ఈ ప్రశ్నకు దేవుడే తప్ప ఇంకెవ్వరూ సమాధానం చెప్పలేరు ’’ అన్నాడు. అక్బర్ చిరునవ్వు నవ్వి బీర్బల్ వైపు తిరిగి ‘‘ బీర్బల్ పోనీ నువ్వు చెప్తావా?’’ అని అడిగాడు.

‘ ఓ ! ఇంత అతి మామూలు ప్రశ్నకి నేనెందుకు సమాధానం చెప్పలేను ప్రభూ ! అన్నాడు బీర్బల్. అది వినగానే దిలావర్ కి చాలా కోపం వచ్చింది.  ఏంటీ ? అక్బర్ పాదుషా అడిగింది అతి మామూలు ప్రశ్న ? అంటే పాదుషా వారి తెలివి తేటల్ని తమరు తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నారా ? అయితే ! మరి ఇక్కడి వారు ప్రస్తుతం అక్బర్ పాదుషా గురించి ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పండి మరి, అన్నాడు రోషంగా.

చెప్పు బీర్బల్ ! అన్నాడు అక్బర్.  ప్రభూ ! ఇక్కడ ఉన్నవారంతా మీ పరిపాలనతో ప్రజలంతా సుఖ శాంతులతో ఉన్నారని అనుకుంటున్నారు. అంతే కాదు పాదుషా వారు ఎల్లప్పుడూ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో వర్థిల్లాలని ఆ అల్లాని వేడుకుంటున్నారు ,అని సమాధానం ఇచ్చాడు. అక్బర్ , చిరునవ్వుతో సభలోని వారందర్నీ చూశాడు. వారంతా అవును, మేo అలానే అనుకుంటున్నాం , అని ముక్త కంఠంతో అన్నారు.

అక్బర్ ,చూశావా ! బీర్బల్ గొప్పదనం అని అర్థం వచ్చేలా దిలావర్ ని చూశాడు. దిలావర్ సిగ్గుతో తల దించుకున్నాడు. అక్బర్ బీర్బల్ ను ఘనంగా సత్కరించాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం