తాజా కథలు @ CCK

దొంగతనం తాత్కాలిక సుఖం ఇస్తుంది

2015-06-16 05:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఊర్మిళా నగరంలో పురాతనమైన వేప, మర్రి కలిసిన మహావృక్షం గ్రామ ప్రజల పూజలు అందుకుంటోంది. ఆ చ్టెటుపై ఎంతో కాలంగా కాకులు గూళ్ళు కట్టుకొని నివసిస్తూ, గ్రామ ప్రజలు చెట్టుకు నైవేద్యం పెట్టే వడపప్పు వంటివి తింటూ హాయిగా జీవిస్తున్నాయి.

ఓ రోజు ముసలి కాకి ఒకటి ఎక్కడనుంచో వచ్చి స్పృహ తప్పి పడిపోయింది. చెట్టు పైన ఉన్న కాకులు దాన్ని చూసి ఎగిరి వచ్చి చెట్టు దగ్గరకు చేర్చి సేవలు చేసి తెలివి తెప్పించాయి. పాపం ఆ ముసలి కాకి కుంటిది. మెల్లగా లేచి తన చుట్టూ ఉన్న కాకులను చూసి ఆనందపడింది. అక్కడే ఉంటూ కొద్ది రోజులకు అది కోలుకుంది. తన గత అనుభవాలను ఇతర కాకులకు కథలుగా చెప్పేది. కాలం గడుస్తోంది. అయితే ! రోజూ వడపప్పు తింటూ అలా గడపడం ముసలి కాకికి నచ్చలేదు.

ఓ రోజు ముసలి కాకి చెట్టు పైన ఉన్న కాకులన్నింటినీ సమావేశపరిచి పెద్ద ఉపన్యాసం ఇచ్చింది. ‘నా తోటి కాకుల్లారా ! ఎంత కాలం ఇలా జీవనం. మీకు, ఈ చెట్టు - చెట్టుకు పెట్టే నైవేద్యం తప్ప మరొకటి తెలీదు. ఒకసారి ప్రపంచాన్ని చూడండి. తెలివి ఉపయోగిస్తే ఎన్నో రుచులను చవిచూడవచ్చు’ అని చెప్పింది. కాకులు అంతా విని మొహమాటం లేకుండా మాకు వేరే రుచులు వద్దు. ఈ జీవితమే హాయిగా ఉంది. రుచుల కోసం దొంగతనం చేయం’ అన్నాయి. ముసలి కాకి మూతి ముడుచుకుని వంటరిగా మిగిలిపోయింది.

అయినా ! ఊరుకోకుండా సమయం చూసి ఓ బక్క కాకికి మళ్ళీ తన ఉపన్యాసం వినిపించి ‘ ఇలా బక్కగా ఉండటానికి కారణం సరైన తిండి లేకపోవడమే. నేను చెప్పినట్లు చేస్తే నెల రోజుల్లో కండలు పెరుగుతాయి’ అని చెప్పింది. పాపం బక్క కాకి ఆశపడి సరేనంది. ముసలి కాకి ఆలస్యం చేయకుండా బక్క కాకిని వెంటపెట్టుకుని గ్రామంలోకి వచ్చింది. ముందు మాంసం కొట్టు దగ్గర పారేసిన మాంసం రుచి చూపించింది. మరో చోట చేపల రుచి... ఇలా ఊరంతా తిప్పింది. కొత్త రుచులకు బక్క కాకి మురిసిపోయింది.

కొద్ది రోజులు గడిచాయి. ముసలి కాకి ఇళ్ళల్లోకి చొరబడి గారెలు, బూరెలు, వేపుళ్ళు తెచ్చుకుంటే బాగంటుందని సలహా ఇచ్చింది. ఆ రోజు నుంచి బక్క కాకి ఇళ్ళలో ఆహారం దొంగిలించడం మొదలు పెట్టింది. ఈ పని మంచిది కాదని తోటి కాకులు ఎంత చెప్పినా వినలేదు. రోజు రోజుకూ దొంగతనం ఎక్కువయిపోయింది. ముసలి కాకి హాయిగా కూర్చొని తెచ్చిన ఆహారాన్ని లొట్టలు వేసుకుని తింటూ బాగా బలిసింది. బక్క కాకి కూడా పహిల్వాన్‌లా తయారయింది. బక్క కాకి కుటుంబం కూడా దొంగతనాలు మొదలు పెట్టింది. రోజు రోజుకూ కాకుల ఆగడాలు ఎక్కువయ్యాయి. ప్రజలు జాగ్రత్త పడక తప్పలేదు. రానురాను దొంగ కాకులకు ఆహారం దొరకడం కష్టం అయింది. రుచులకు అలవాటుపడిన నాలుక మామూలు ఆహారం తినడానికి మొరాయించింది.

ఓ రోజు ఎలా అయినా మంచి ఆహారం దొంగిలించాలని ముసలి కాకి, బక్క కాకి బయలుదేరి రెడ్డి గారి ఇంటిపై వాలాయి. పెరట్లో మార్కెట్‌ నుంచి తెచ్చిన చేపల సంచి చూసి మెల్లగా సంచి దగ్గరకు వచ్చాయి. ముసలి కాకి తన ముక్కుతో ఓ చేపను పట్టింది. బక్క కాకి రెండు చేపలు పట్టింది. తొందరగా వెళ్ళిపోవాలని ఎగరడానికి రెక్కలు ఆడించాయి. అంతలో రెడ్డి గారు అది చూశారు. ఇంత కాలం కాకుల బాధ అనుభవించిన రెడ్డిగారు కోపంతో చేతిలో ఉన్న కర్ర విసిరారు. కర్ర రివ్వున ఎగిరి వచ్చి ముసలి కాకిని తాకింది. దాంతో అది మరణించింది. బక్కకాకి భయంతో పరుగులు తీసింది. రెడ్డిగారు కోపంతో దాని వెంటపడ్డారు.

కాకి తన గూడు చేరుకుంది. ఆయన ఆ గూడును వెదురు కర్రతో చిందర వందర చేశారు. ఆ గూడు కదిలిపోయింది. ఆ గూట్లో స్టీలు చెంచాలు, ప్లేట్లు, చిన్నచిన్న గిన్నెలు ఎన్నో కింద పడ్డాయి. బక్క కాకి కుటుంబం నిలువ నీడ లేకుండా పోయింది. ఎంత ప్రాధేయపడినా ఎవ్వరూ ఆశ్రయం ఇవ్వలేదు. ఇక నుంచి దొంగతనం చేయనని మొరపెట్టుకున్నా ఎవ్వరూ దగ్గరకు రానివ్వలేదు. కాకులు దాన్ని వెలివేశాయి. చేసేదిలేక ఏడ్చుకుంటూ బక్క కాకి తన కుటుంబంతో మరో ఊరు వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది.

నీతి :

దొంగతనం తాత్కాలిక సుఖం ఇస్తుంది. కానీ నిజం తెలిసిన తరువాత నిలువ నీడ కూడా దొరకదు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం