తాజా కథలు @ CCK

దురాశ దుఃఖానికి చేటు.

2015-04-20 01:05:02 చిన్నారుల కథలు
సింగరాయగుంట అనే ఊర్లో నలుగురు మిత్రులు ఉండేవారు. రాము, సోము, చిన్నా, సుందరం వారి పేర్లు. ఒకే లాంటి అలవాట్లు లక్షణాలు కలిగిన వీరందరూ చాలా పేదవారు. నిలువ నీడ లేని వీరు ఒక పూట తినీ మరో పూట పస్తులుంటూ కాలం వెళ్లదీస్తుండేవారు.

ఒక రోజు వీరందరూ ఒకచోట చేరి ఎలాగైనా సరే డబ్బు సాధించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చి, ఊరు వదలి బయటపడ్డారు. అలా బయలుదేరిన వారు ఒక నది గట్టు మీద ప్రయాణం సాగిస్తుండగా, జడలు అట్టలు కట్టుకుపోయిన జట్టుతో ఒక సన్యాసి ఒకడు కనిపించాడు.

భక్తి శ్రద్ధలతో సన్యాసికి నమస్కరించిన నలుగురు స్నేహితులు తమ కష్ట నష్టాలను అతడికి విన్నవించారు. యోగ శక్తి కలిగిన మీరు ఎలాగైనా తమను కరుణించాలని సన్యాసిని వేడుకున్నారు. వీరి బాధలను విన్న సన్యాసి కరుణతో వారికి ఒక జ్యోతిని ఇచ్చి, "ఈ జ్యోతిని పట్టుకుని మీరందరూ పర్వతాల వైపుకు బయల్దేరి వెళ్ళండి. చేతిలో నుండి జ్యోతి ఎక్కడ కింద పడితే అక్కడ భూమిని త్రవ్వారంటే మీకు కావాల్సినంత ధనం లభిస్తుంది. దాంతో మీరందరూ సంతోషంగా జీవించండి" అంటూ దీవించాడు.

జ్యోతిని పట్టుకుని సంతోషంతో మునిగిపోతూ నలుగురు స్నేహితులూ దగ్గర్లోని పర్వతాల వైపుకు నడవటం ప్రారంభించారు. అలా వెళ్తుండగా వారి చేతిలోని జ్యోతి ఒక చోట కింద పడిపోయింది. దీంతో నడకను ఆపేసిన వారు అక్కడ త్రవ్వటం మొదలుపెట్టారు. త్రవ్వుతుండగా అక్కడో పెద్ద రాగి గని బయటపడింది. దీంతో నలుగురిలో మొదటి వాడైన రాము తనకు ఈ రాగి గని మాత్రం చాలునంటూ, తృప్తిగా వెనుకకు వెళ్ళిపోయాడు.

తరువాత మిగిలిన ముగ్గురూ మళ్ళీ జ్యోతిని పట్టుకుని యధా ప్రకారం పర్వతాల వైపు నడక ప్రారంభించారు. అలా వెళ్తుండగా మరో చోట జ్యోతి జారి కింద పడిపోయింది. దీంతో అక్కడ కూడా త్రవ్వి చూడగా పెద్ద వెండి గని బయట పడింది. అప్పుడు రెండో వాడైన సోము తనకు ఈ వెండి గని చాలునంటూ తృప్తి పడి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు.

మళ్ళీ మిగిలిన ఇద్దరూ ఇంకా మంచివి దొరుకుతాయన్న ఆశతో, జ్యోతిని పట్టుకుని పాటు పర్వాతాల వైపు నడక సాగించారు. వీరి ప్రయాణంలో జ్యోతి మళ్ళీ ఒక చోట జారి కింద పడిపోయింది. అక్కడ త్రవ్వి చూస్తే, పెద్ద బంగారం గని. దీన్ని చూసిన మూడో వాడైన చిన్నా బాగా తృప్తి పడి తనకు ఇది చాలునంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు.

ఇక అందరిలో నాలుగోవాడైన సుందరం అత్యాశతో, ఇంకా గొప్ప గొప్ప వజ్రాలు, రత్నాలు, వైఢూర్యాలు లాంటి వి సొంతం చేసుకోవాలన్న దురాశతో జ్యోతిని పట్టుకుని తిరిగీ నడక ప్రారంభించాడు. అలా చాలా దూరం నడుస్తూనే ఉన్నాడు సుందరం. ఒక చోట ఎప్పట్లాగే జ్యోతి కింద పడింది.

మొదటి మూడుసార్లు కంటే, ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ విలువైనవి దొరకవచ్చన్న ఆశతో సుందరం త్రవ్వసాగాడు. ఎంత త్రవ్వినప్పటికీ ఏమీ బయట పడలేదు. త్రవ్వి, త్రవ్వి నీరసం వచ్చిన సుందరం అలాగే ఆ గోతిలోనే పడిపోయాడు. తరువాత మెలకువ వచ్చి చూసే సరికి సుందరానికి జ్యోతి కనబడలేదు.

దొరికన దానితో సంతృప్తి పడకుండా, అత్యాశతో ప్రవర్తించిన సుందరానికి చివరికి ఏమీ మిగల లేదు. పైగా గోతిలో పడిపోయి, రక్షించేవారు లేక, తినడానికి ఏమీ లేక ఏడుస్తూ, ఎవరైనా కాపాడండి అంటూ కేకలు వేస్తూ ఉండిపోయాడు. దొరికిన వాటితో సంతృప్తి పడిన అతడి ముగ్గురు స్నేహితులైన రాము, సోము, చిన్నాలు సంతోషంగా జీవితం గడపసాగారు.

 

నీతి :

దురాశ దుఃఖానికి చేటు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం