తాజా కథలు @ CCK

దుష్టులకి దూరంగా ఉండాలి

2015-05-28 15:05:01 చిన్నారుల కథలు
శివపురం అనే ఊర్లో, ఒక రోజు రాత్రి దొంగ ఒకడు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ ఊరి షావుకారు దుకాణంలో దూరాడు. దొంగను చూసిన వెంటనే షావుకారు ఎవడ్రా నువ్వు ? అంటూ గద్దించాడు.

"అయ్యో ! గట్టిగా అరవబోకండి షావుకారు గారూ, జమీందారు ఇంట్లో దొంగతనం చేసి వస్తుంటే.... రాజభటులు నన్ను చూసి ఈ దారినే వస్తున్నారు. వాళ్లు గనుక నన్ను పట్టుకున్నారంటే ఇక నాకు చావే శరణ్యం. వాళ్ల దగ్గర్నించీ నన్ను మీరు రక్షిస్తే, నేను దొంగతనం చేసిన డబ్బులో సగం వాటా మీకు ఇస్తాను" అన్నాడు దొంగ.

అసలే దురాశాపరుడైన ఆ షావుకారు దొంగను రక్షించేందుకు ఒప్పుకున్నాడు. తలుపు చాటున దాక్కోమని దొంగకు చెప్పాడు. ఆ దారిలోనే వచ్చిన "రాజభటులు దొంగ ఇటువైపు గానీ వచ్చాడా ?" అంటూ షావుకారును ఆరా తీశారు. ఎవరూ రాలేదని అతను అబద్ధం చెప్పాడు. దీంతో ఆ రాజభటులు దొంగను వెతుక్కుంటూ మరో దారిలో ముందుకు వెళ్లారు.

భటులు వెళ్లిపోయిన తరువాత, దొంగను తన వాటా తనకు ఇమ్మని అడిగాడు షావుకారు. "ఏంటీ ? వాటానా ? ఇదిగో..." అంటూ సంచిలోంచి కత్తి తీశాడు దొంగ. బిత్తరపోయి నోట మాట రాలేదు ఆ షావుకారుకు. భయంతో అలాగే నిల్చుండిపోయాడు.

"నీకు ప్రాణాల మీద ఆశ ఉంటే, కేకలు వేయకుండా ఉండు" అంటూ షావుకారును ఓ కుర్చీకి రెండు చేతులు విరిచి వెనక్కి కట్టివేసి, అతడి దుకాణంలోని గల్లా పెట్టెలో ఉండే డబ్బును కూడా తీసుకుని పారిపోయాడు దొంగ.

దొంగ వెళ్లిపోయిన తరువాత షావుకారు కేకలు పెట్టడంతో పక్క దుకాణాల వారు వచ్చి అతడిని విడిపించి వెళ్లిపోయారు. దొంగకు ఆశ్రయం కల్పించటం వల్లనే తన డబ్బు పోయిందని లబో దిబోమంటూ మొత్తుకున్నాడు షావుకారు. కష్టపడి సంపాదించని డబ్బు కోసం ఆశ పడితే, తన కష్టార్జితం కూడా పోయిందని అతడు బాధ పడ్డాడు.

తన డబ్బు దొంగతనం గురించి రాజు గారికి చెబితే, దొంగకు తాను సాయం చేసిన విషయం కూడా బయటకు వచ్చి మరింత చిక్కుల్లో పడాల్సి వస్తుందేమోనన్న భయంతో బయటకు చెప్పకుండా ఉండిపోయాడు షావుకారు. అంతే గాకుండా మరెప్పుడూ దుష్టులకి సాయం చేయకూదని, తప్పుడు మార్గంలో డబ్బు సంపాదించాలని ఎప్పుడూ ఆశ పడకూడదని అతడు గట్టిగా బుద్ధి తెచ్చుకున్నాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం