తాజా కథలు @ CCK

అబద్ధాలాడితే ఆపద కొని తెచ్చుకున్నట్లే

2015-01-22 01:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒక ఊర్లో చిన్నయ్య అనే అతను ఉండేవాడు. బాగా పేదవాడైన అతను తన రెక్కల కష్టంతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంటాడు. ఆ ఊరికి దగ్గర్లో ఒక అడవి ఉంది. అక్కడికెళ్లి కట్టెలు కొట్టుకొచ్చి, వాటిని అమ్మి, వచ్చిన డబ్బులతో తిండి గింజలు కొనుక్కెళ్లేవాడు.

ఒక రోజు ఎప్పట్లాగే కట్టెల కోసం అడవికి వెళ్లాడు చిన్నయ్య. ఎండపడే లోపునే కట్టెలు కొట్టుకుని త్వరగా ఇల్లు చేరుకోవాలనుకుని గబ గబా కట్టెలు కొడుతుంటాడు. ఓ చెట్టు పైనున్న బలమైన కొమ్మనొక దానిని చిన్నయ్య నరుకుతుండగా పొరపాటున చెయ్యి జారి, గొడ్డలి కిందనున్న వాగులో పడిపోయింది.

తన ఏకైక జీవనాధారమైన గొడ్డలి నీటిలో పడిపోయిందే, ఇకపై తానెలా బ్రతకాలి, కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించాలి ? అని గొణుక్కుంటూ, ఏడుస్తూ వాగు ఒడ్డున కూర్చున్నాడు చిన్నయ్య.

అతని దుఃఖాన్ని చూసి కడుపు తరుక్కుపోయి జల దేవత ప్రత్యక్షమైంది. ఏం నాయనా ! ఏం జరిగింది ? ఎందుకలా ఏడుస్తున్నావు ? అంటూ ప్రశ్నించింది. చిన్నయ్య జరిగినదంతా చెప్పగానే దేవత ఉన్నట్లుండి నీటిలో మునిగిపోయి, కాసేపటి తరువాత గొడ్డలితో పాటు బయటికి వచ్చింది.

తన చేతిలోనున్న బంగారు గొడ్డలిని చిన్నయ్యకిచ్చి ఇదే కదా నీ గొడ్డలి అంది జలదేవత. ఆహా ! అది నాది కాదు తల్లి అన్నాడు చిన్నయ్య. మళ్లీ నీటిలోకి మునిగిన జల దేవత  ఈ సారి వెండి గొడ్డలిని తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది. అప్పుడు కూడా అది తనది కాదని తిరస్కరించాడు చిన్నయ్య

అలాగా ! అంటూ మళ్లీ నీళ్లలో మునిగిన జలదేవత ఈ సారి మాత్రం ఇనుప గొడ్డలిని బయటికి తెచ్చింది. దాన్ని చూసిన చిన్నయ్య సంతోషంతో, అమ్మా ! నా గొడ్డలి ఇదే అంటూ చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. దీంతో ! చిన్నయ్య నిజాయితీకి మెచ్చిన జల దేవత సంతోషించి అతడి ఇనుప గొడ్డలితో పాటుగా బంగారు, వెండి గొడ్డళ్లను కూడా బహుమతిగా ఇచ్చింది. ఇకమీదట చల్లగా, సంతోషంగా జీవించమంటూ చిన్నయ్యను దీవించిన జల దేవత మాయమైపోయింది.

పట్టరాని సంతోషంతో ఊర్లోకి వెళ్లిన చిన్నయ్య అడవిలో జరిగిన సంగతంతా అందరికీ పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాడు. ఇది విన్న అదే ఊర్లో ఉన్న సోమయ్య అనే ఆశపోతుకు దుర్భుద్ది పుట్టింది. ఎలాగైనా సరే తాను కూడా బంగారు, వెండి గొడ్డళ్లను సంపాదించాలని అనుకుని మరుసటి రోజు అడవికి వెళ్లాడు.

ఓ వాగు ఒడ్డున ఉండే చెట్టుపై కట్టెలు కొడుతున్నట్లుగా నటిస్తూ, కావాలనే గొడ్డలిని నీళ్లలోకి జారవిడిచాడు సోమయ్య. గొడ్డలి పడిపోగానే ఒడ్డుకు చేరి దొంగ ఏడుపులు ఏడ్వటం మొదలెట్టాడు. అతడి ఆట కట్టించాలనుకున్న జల దేవత ప్రత్యక్షమై ఎందుకేడుస్తున్నావంటూ ప్రశ్నించగా, అతడు గొడ్డలి పోయిందని ఏడుస్తూ చెప్పాడు.

అలాగా ! అంటూ జల దేవత నీళ్లలో మునిగి బంగారు గొడ్డలి తీసుకుని బయటకు వచ్చింది. దురాశాపరుడైన సోమయ్య వెంటనే అమ్మా! అదే నా గొడ్డలి అంటూ అబద్ధం చెప్పాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన జల దేవత బంగారు గొడ్డలితో పాటు మాయమైపోయింది.

దీంతో "ఉన్నదీ పోయే, ఉంచుకున్నదీ పోయే " అన్న చందాన ఆశపోతు సోమయ్యకు బంగారు గొడ్డలి రాకపోగా, తన సొంతమైన ఇనుప గొడ్డలిని కూడా పోగొట్టుకుని బావురుమన్నాడు. కాబట్టి అబద్ధాలు ఆడకూడదు, అబద్ధాలాడితే ఆపద కొని తెచ్చుకున్నట్లే. ఎప్పటికైనా నిజాయితీనే మనకు మేలు చేస్తుంది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం