తాజా కథలు @ CCK

ఆలోచిస్తే ఎంత పెద్ద సమస్య కయినా పరిష్కారం తప్పకుండా దొరుకుతుంది

2015-03-19 01:05:02 చిన్నారుల కథలు
అసలే మే నెల. ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఎండా కాలం కావడంతో పొలాలు, చెరువులు, బావులు... అన్నీ నీరు లేక ఎండిపోయాయి. ఇలాంటి సమయంలోనే ఒక కాకికి బాగా దాహం వేస్తోంది. విపరీతమైన దాహంతో అది, దానికి తెలిసిన ప్రాంతాలన్నింటినీ నీటి కోసం గాలించేసింది. ఎక్కడా దానికి ఒక్క నీటి చుక్క కూడా కానరాలేదు.

అలా ! నీటి కోసం కాకి వెతకని చోటు లేదు. నీరు మాత్రం దొరకడం లేదు. దీంతో అది రోజు రోజుకూ నీరసించిపోతోంది. ఇక ఇప్పట్లో నీరు దొరుకుతుందన్న ఆశ కూడా లేకపోవడంతో, "దేవుడా నన్ను నీవే రక్షించాలి" అని మనసులో అనుకుంటూ, అలాగే ఉండిపోయింది.

ఎప్పట్లాగే ఒక రోజు కాకి నీటి కోసం వెతుకుతుండగా, ఒక చెట్టు కింద ఓ మట్టి కూజాలో నీరు కనిపించింది. నీరు బాగా అడుగున ఉండటంతో, కాకి వాటిని తాగాలంటే అందటం లేదు. దొరక్క దొరక్క దొరికిన నీటిని ఎలాగైనా సరే, తాగి తీరాలని అనుకుంది. అయితే ఎలాగ ? అంటూ ఆలోచనలో పడింది.

వెంటనే ఆ మట్టి కూజాను ఒక వైపుకు వంచింది. కూజా మెడ ప్రాంతం బాగా సన్నగా ఉండటంతో నీటిని కాకి అందుకోలేక పోయింది. ఇప్పుడెలా ? అనుకుంటూ అటూ, ఇటూ తిరిగింది. అలా తిరుగుతుండగా వెంటనే దానికో ఉపాయం తట్టింది.

ఆ కూజాను నిటారుగా నిలబెట్టి, చెట్టు కింద ఉండే చిన్న చిన్న గులక రాళ్ళను ఒక్కోటిగా తెచ్చి వేయడం మొదలెట్టింది కాకి. అలా వేస్తుండగా కూజా లోంచి నీరు మెల్ల మెల్లగా పైకి రావటం మొదలైంది. పైకి వచ్చిన నీటిని చూసిన కాకి సంతోషంతో గబ గబా తాగేసి దాహం తీర్చుకుంది. తాను చేసిన ప్రయత్నం ఫలించటంతో కాకి పట్టరాని ఆనందంతో ఎగిరిపోయింది.

 నీతి :

ఏదైనా ఒక సమస్య మనకు ఎదురైనప్పుడు, వెంటనే కుంగిపోకుండా... బాగా ఆలోచించి మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అలాగే మనం అనుకున్నది సాధించాలంటే ముందుగా, కష్టించి పని చేయటం నేర్చుకోవాలి. బాగా ఆలోచిస్తే ఎంత పెద్ద సమస్య కయినా పరిష్కారం అనేది తప్పకుండా దొరుకుతుంది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం