తాజా కథలు @ CCK

జీర్ణం జీర్ణం, వాతాపి జీర్ణం

2015-06-14 05:05:02 చిన్నారుల కథలు
చాలా ఏళ్ల క్రితం మన దేశమంతా అరణ్యాలతో నిండి వుండేది. ఒక చోట నుండి మరొక చోటికి ప్రయాణం చెయ్యడమంటే చాలా కష్టంగా వుండేది. ఎందుచేతనంటే ఆ అరణ్యాలు రాక్షసులకు, క్రూర జంతువులకు నిలయంగా వుండేవి.

దక్షిణ హిందూ దేశంలోని అడవుల్లో అన్నదమ్ములైన వాతాపి, ఇల్వలుడు, అనే ఇద్దరు భయంకరులైన రాక్షసులు నివసిస్తూ ఉండేవారు. వీరు మనుష్యులను చంపి తింటుండేవారు. ఆ చంపి తినే పద్ధతి కూడా చాలా చిత్రంగా ఉండేది. ఇల్వలుడు బ్రాహ్మణ రూపం ధరించి ఆ అడవి వెంబడి వెళ్ళే ప్రయాణికులని, తన ఇంటికి వచ్చి ఆతిధ్యం స్వీకరించమని వినయంగా అడిగేవాడు.

పాపం వాళ్ళు, ఇల్వలుడి మాటలు నమ్మి అతని ఇంటికి వెళ్ళేవారు. వాళ్ళని స్నానం చేసి విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పి వంట చేయడానికని ఇల్వలుడు వంటింట్లో దూరేవాడు. అక్కడ వాతాపిని చంపి ముక్కలు చేసి ఆ మాంసంతో వంటకాలు చేసేవాడు. వంట అయిపోయాక అతిధుల్ని పిలిచి స్వయంగా వడ్డించేవాడు.

ఇల్వలుడు వడ్డించిన పదార్ధాలన్నీ బాటసారులు సుష్టిగా తినేవారు. భోజనం పూర్తి చేసి వాళ్ళు పీట మీద నుంచి లేవబోయే సమయానికి ఇల్వలుడు వాళ్ళ ముందు నిలబడి, "తాపీ ! ఓ వాతాపీ ! రా ! త్వరగా బయటికి రా...." అని పిలిచేవాడు. అతిధుల కడుపులో మాంస రూపంలొ వున్న వాతాపి ఈ పిలుపు వినగానే మళ్ళీ ప్రాణం పోసుకుని వాళ్ళ పొట్టలు చీల్చుకుని బయటకు వచ్చేవాడు. పాపం ! ఆ అతిధులు పొట్ట పగిలి చనిపోయేవారు. అప్పుడు అన్నదమ్ములిద్దరూ చనిపోయిన అతిధుల మాంసాన్ని లొట్టలేసుకుంటూ తినేవారు.

చాలా కాలం వరకు ఈ మోసాన్ని ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోయారు. కొన్నాళ్ళకు ఈ రహస్యం బయటకు పొక్కింది. అప్పుడు ఆ అరణ్యాలలో వుండే మునులంతా అగస్త్య మహర్షి దగ్గరకు వెళ్ళి జరిగిందంతా చెప్పారు. అగస్త్య మహర్షి  గొప్ప పండితుడు, జ్ఞాని. చాలా మంత్ర శక్తులు, ఉండేవి ఆయనకు. మహా సముద్రాలను, పర్వతాలను కూడా శాసించ గలిగే వాడు. అగస్త్యడు వెంటనే ఇల్వలుడు, వాతాపి ఉండే ప్రదేశానికి బయలుదేరాడు.

మహర్షిని చూడగానే ఇల్వలుడు యధా ప్రకారం బ్రాహ్మణ రూపంలో ఎదురు వెళ్ళి ఆ రోజుకు తన అతిధిగా వుండమని కోరాడు. అగస్త్యుడు వెంటనే అంగీకరించాడు. ఇల్వలుడు ఇల్లు చేరగానే వినయంగా చేతులు కట్టుకుని " మహాత్మా ! తమరు స్నానం చేసి జపం చేసుకుంటూ వుండండి. నేను క్షణంలో వంట చేస్తాను" అన్నాడు. తరువాత వంటింట్లోకి వెళ్ళి ఎప్పటిలాగే వాతాపిని చంపి ఆ మాంసంతో వంటకాలు చేశాడు.

తర్వాత ఇల్వలుడు మహర్షిని విందుకు పిలిచాడు. కొసరి కొసరి తను వండిన వంటకాలన్నీ వడ్డించాడు. తను ఏం తింటున్నదీ మహర్షికి తెలియకపోతే కదా ! ఆనందంగా భోజనం చేసి ఎడం చేత్తో పొట్ట మీద రాసుకుంటూ మెల్లగా "జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం" అనుకున్నాడు. అది ఇల్వలుడికి వినపడలేదు.

మహర్షి చెయ్యి కడుక్కోడానికి లేచి నిలబడగానే ఇల్వలుడు " వాతాపీ ! ఓ వాతాపీ ! బయటకు రా !" అని గట్టిగా పిలిచాడు. కాని ఎంత సేపటికీ వాతాపి బయటకు రాలేదు. ఇల్వలుడికి భయం వేసింది. అగస్త్యుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ " ఏ వాతాపిని నాయనా !నువ్వు పిలుస్తున్నావు ? నీ తమ్ముడే అయితే అతను ఎప్పుడో నా పొట్టలో జీర్ణమై పోయాడు" అన్నాడు.

తన ఎదుట వున్నది అగస్త్యుల వారనీ, ఆయనకు మహత్తర శక్తులు ఉన్నాయనీ అప్పుడు అర్ధమయింది ఇల్వలుడికి. ఒణికిపోతూ మహర్షి కాళ్ళ మీద పడి " మహాత్మా ! దయచేసి నన్ను ప్రాణాలతో విడిచి పెట్టండి. మరెప్పుడూ ఇటువంటి పాపం చెయ్యను" అన్నాడు. మహర్షి దయ తలచి సరే అన్నాడు.

ఇల్వలుడు మరెప్పుడూ ఎవర్నీ చంపనని ప్రమాణం చేసి, ఆ అడివి వదలి పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు.  "ఇల్వల" అంటే చెడు నడత గలిగన మనసు అని అర్ధం. "వాతాపి" పేరు సర్వ ప్రాణుల్నీ హరించే వాడు అనే అర్ధాన్నిస్తుంది. అంటే 'మరణం' అన్నమాట. ఇల్వలుడనే చెడు మనసు గల వాని జిత్తులు, జ్ఞాని అయిన అగస్త్యుణ్ణి ఏమీ చెయ్యలేదు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం