తాజా కథలు @ CCK

తప్పిపోయిన కోడెదూడ

2015-01-11 12:26:39 చిన్నారుల కథలు
క్రిష్ణాపురంలో శంకరప్రసాద్ అనే జమీందారు ఉండేవాడు. ఆయన పశువుల చావిడిలో మంచి మేలు రకం ఆవులు ఎన్నో ఉండేవి. ప్రతి రోజూ పశువుల కాపరులు వాటిని ఇంటికి తోలుకు రాగానే, ఆ ఆవుల మందను చూసి చాలా సంతోష పడేవాడు. ఒక రోజు తాను ఎంతో ఇష్టంగా చూసుకునే ఆవుల మందలోని ఒక కోడె దూడ తప్పిపోయింది.

కోడె దూడ తప్పిపోయిన విషయాన్ని పశువుల కాపరులు జమీందారుకు చెప్పగానే, దాన్ని వెదికేందుకు తానే బయలుదేరాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. తానే కోడె దూడని వెదకబోతున్న విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పకుండా, ఆయన ఒక రైతు వేషంలో బయలుదేరాడు. కనిపించిన వారినల్లా తన కోడె దూడ కోసం ఆచూకీ తీశాడు.

ఎవరిని అడిగినా..... "మాకు తెలియదు, మేము చూడలేదు" అని చెప్పసాగారు. చివరికి శివపురం గ్రామ పెద్ద శేషయ్య దగ్గర తన కోడె దూడ ఉందన్న విషయం తెలుసుకుని సంతోషంగా అక్కడికి వెళ్లాడు జమీందారు. తప్పిపోయిన కోడె దూడను వెతుక్కుంటూ వచ్చినట్లు శేషయ్యకు తెలిపాడు.

దీంతో మారు వేషంలో ఉన్న జమీందారుతో మా ఊరి రైతు సుబ్బయ్య పంట పొలాల్లో ఈ కోడె దూడ విచ్చలవిడిగా మేసి నష్టపరిచింది. అది మీదే అయితే, తగిన నష్ట పరిహారం చెల్లించి తోలుకు పోవచ్చునని చెప్పాడు శేషయ్య. పశువుల చావిడిలో కట్టేసి ఉన్న కోడె దూడను చూసిన జమీందారు, అది తనదే అని నిర్ధారించుకున్న తరువాత శేషయ్యకు నష్ట పరిహారం చెల్లించి దానిని తోలుకెళ్లాడు.

జమీందారు వెళ్లిపోయిన తరువాత శేషయ్యకు తన ఇంటి ఆవరణలోనే ఒక చేతి ఉంగరం దొరికింది. దాన్ని పరీక్షించి చూడగా, దానిపై జమీందారు ముద్ర కనిపించింది. వెంటనే తేరుకున్న శేషయ్య జమీందారు దగ్గరకు వెళ్లి, జరిగిన విషయమంతా వివరించి చెప్పాడు.

అప్పుడు జమీందారు మాట్లాడుతూ,  శేషయ్యా ఆ ఉంగరం నేనే కావాలని నీ ఇంట్లో జారవిడిచాను. రైతు వేషంలో వచ్చింది కూడా నేనేనని చెప్పాడు. దీంతో వెంటనే అందుకున్న శేషయ్య "మరి తమరు విషయం చెప్పకుండా దాచారెందుకు, దీనికి నేను చాలా బాధపడుతున్నానని" అన్నాడు.

అప్పుడు జమీందారు నవ్వుతూ, "బాధ పడాల్సిన అవసరం లేదు శేషయ్యా..... నేను నిజం చెప్పినట్లయితే, నువ్వు నష్ట పరిహారం తీసుకోకుండానే నా కోడె దూడను ఇచ్చేసేవాడివి. నా ధర్మం నెరవేర్చే అవకాశం నాకు ఆ రకంగా కలిగినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. నీ బుద్ధిని పరీక్షించాలనే నేను అలా చేశాను. నా పరీక్షలో నువ్వు ధర్మంగా ప్రవర్తించి నెగ్గావని" చెప్పాడు. దీంతో విషయం అర్థం చేసుకున్న శేషయ్య జమీందారుకి నమస్కరించి, ఇంటిదారి పట్టాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం