తాజా కథలు @ CCK

పుటుక్కు జర జర డుబుక్కు మే

2015-04-12 23:05:01 చిన్నారుల కథలు
అనగనగా ఒక ఊర్లో ఒక ఇల్లు ఉంది. దానికి నాలుగు వైపులా పెంకులతో ఏటవాలు ఇంటి కప్పు, మధ్యలో చావడి ఉన్నాయి. ఆ పెంకుల మీద ఆ ఇంటి యజమాని నాటిన గుమ్మడి పాదు ఒకటి అల్లుకుంటూ, ఏపుగా పెరుగుతుంటుంది. ఆ గుమ్మడి చెట్టు బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో దానికి బోలెడన్ని గుమ్మడికాయలు కాసాయి. ఇక ఆ ఇంటి కప్పుల్నే తన ఇల్లుగా మార్చుకున్న ఓ ఎలుక కూడా..... ఆ గుమ్మడికాయలతోపాటు కాపురం చేయసాగింది. తుంటరిదైన ఆ ఎలుక కనబడ్డ వాటినల్లా కొరికేస్తూ, చాలా సంతోషంగా జీవితం గడిపేయసాగింది. ఆ ఇల్లు తనదే అన్నట్లుగా ఈ ఎలుక గారు అక్కడికి ఎవరు వచ్చినా వారిని ఊరికే వదలి పెట్టదు. రోజులలా గడుస్తుండగా.... ఇంటి చావడిలోకి మేత కోసం వచ్చిందొక మేక పిల్ల. ఇంతలో తుంటరిదైన మన ఎలుక గారు ఊరుకుంటారా ? వెంటనే ఒక గుమ్మడికాయని ఫుటుక్కున కొరికేసింది. దీంతో గుమ్మడికాయ జర జరా జారుతూ..... డుబుక్కున గడ్డి మేస్తున్న మేక పిల్లపై పడింది. వెంటనే ఆ మేక పిల్ల మే.... మే.... అని అరుచుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం