తాజా కథలు @ CCK

కళ్ళుండి కూడా చూడలేని వారు గుడ్డివారే కదా !

2015-06-09 23:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒక రోజు అక్బరు చక్రవర్తి సభలో కూర్చొని ఉన్నారు. "మన పట్టణంలో గుడ్డివారు ఎక్కువమంది ఉన్నారా ? లేక మంచి వారు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా ?" అంటూ సభికులను ప్రశ్నించాడు చక్రవర్తి. ఆయన ప్రశ్నకు అక్కడున్న ఎవరూ సమాధానం చెప్పలేకపోయారు.

అప్పుడు బీర్బల్ లేచి ,  మహారాజా ! మన పట్టణంలోనే కాదు, లోకంలో చాలా మంది గుడ్డి వారే ఉన్నారని అన్నాడు. అయితే వారిని మీకు చూపేందుకు నాకు రెండు రోజులు గడువు ఇప్పించండని అడిగాడు బీర్బల్. అందుకు అక్బర్ సరేనని తలూపాడు.

మరుసటి రోజు బీర్బల్ దర్బారుకు వెళ్లలేదు. బాగా జనం తిరిగే ఒక కూడలి వద్ద కూర్చున్నాడు. అతని చుట్టూ చెప్పులు ఉన్నాయి. ఒక చెప్పును కుడుతూ కూర్చున్నాడాయన. ఆయనకు పక్కనే అక్కడ ఏం జరుగుతుందనేది రాసేందుకు ఇద్దరు పని వాళ్లను నియమించుకున్నాడు.

ప్రతి ఒక్కడూ వచ్చి "పండిట్ జీ ! ఏమి చేస్తున్నారు మీరు ?" అని ప్రశ్నిస్తూ వెళ్లిపోతున్నారు. అలా అడిగిన వారి పేర్లను పని వారు రాస్తూనే ఉన్నారు. అలా సాయం కాలం అయ్యింది. రాజు గారు విహారం కోసం అదే దారిలో వచ్చాడు. ఆయన కూడా బీర్బల్‌ని చూసి అందరూ అడిగిన ప్రశ్ననే అడిగాడు. అంతే రాజు గారి పేరు కూడా లిస్టులో చేరిపోయింది.

మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే బీర్బల్ అక్బర్ సభకు తరలివచ్చాడు. వస్తూనే అక్బర్ వద్దకు వెళ్ళి ,  ఈ లిస్టు చూడండి మహారాజా ! మన పట్టణంలో గుడ్డి వారు ఎంత మంది ఉన్నారో మీకు సులభంగా తెలుస్తుందని అన్నాడు. వెంటనే రాజు గారు ఆ లిస్టు తీసుకుని చదవడం ప్రారంభించాడు.

ఆ లిస్టులో చాలా మంది పేర్లు వారి చిరునామాలతో సహా రాసి ఉన్నాయి. అందులో తన పేరు కూడా కనిపించడంతో అక్బర్ ఖంగుతిన్నాడు. "అదేంటి ,  బీర్బల్ ! నా పేరును కూడా ఈ లిస్టులో రాశావెందుకు ?" అని ప్రశ్నించాడు మహారాజు.

అప్పుడు బీర్బల్ మాట్లాడుతూ, "మహారాజా ! మీరందరూ నేను చేసే పనిని చూస్తూ కూడా ఏం చేస్తున్నావని అడిగారు కదండీ. కళ్ళుండి కూడా చూడలేని వారు గుడ్డివారే కదా !" అన్నాడు. దీంతో అక్బర్‌కు తాను చేసిన పొరపాటేంటో అర్థమై, దానికి చింతిస్తూ, బీర్బల్‌ తెలివితేటలను అభినందించాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం