తాజా కథలు @ CCK

మంత్రికి కనువిప్పు కలిగించిన తెనాలి రామలింగడు

2015-06-02 05:05:02 చిన్నారుల కథలు
ఒక రోజు తెనాలి రామలింగడు వీధిలో వెళుతుండగా.... ఎవరో వెనక నుంచి వచ్చి ఒక గుద్దు గుద్దారు. ఆ దెబ్బకి రామలింగడికి ప్రాణం పోయినంత పనయింది. కింద పడిపోయాడు. ఆ దార్లోనే వెళుతున్న వాళ్లు రామలింగడిని లేపి, ఆయనను కొట్టిన వాడిని పట్టుకున్నారు.

తనని కొట్టిన వాడిని చూసిన రామలింగడు, "నిన్నెప్పుడూ నేను చూడనేలేదు కదయ్యా ? నన్నెందుకయ్యా కొట్టావు ?" అని అడిగాడు. అక్కడున్న అందరూ కూడా కొట్టిన వాడిని నిలదీశారు. వెంటనే అతడు కంగారు పడుతూ , "అయ్యా ! తమరనుకోలేదండీ... నా సావాసగాడు వెనుక నుంచి చూస్తే మీలాగే ఉంటాడు. వాడనుకుని తమాషాగా కొట్టానంతే !" అని చెప్పాడు.

"సావాసగాడయితే మాత్రం తమాషాకి అంత దెబ్బ కొడతావా ?" అంటూ అందరూ గట్టిగా నిలదీశారు. అంతటితో ఆగకుండా అతడిని మంత్రి గారి వద్దకు తీసుకెళ్లి, జరిగినదంతా వివరించారు. మంత్రి రామలింగడిని కొట్టిన వాడిని విచారించగా.... తనకు దగ్గర చుట్టం అవుతాడని గ్రహించాడు. అంచేత ఆయన వాడిని ఎలాగయినా రక్షించాలని మనసులో నిర్ణయించుకున్నాడు.

"పోనీలేవయ్యా రామలింగా ! ఏదో తెలియక పొరపాటు చేశాడు. ఏమనుకోవద్దంటున్నాడుగా... ఊరుకో !" అన్నాడు మంత్రి. అయితే రామలింగడు ససేమిరా అన్నాడు. సరే అతడికి ఒక రూపాయి జరిమానాగా విధిస్తున్నానని చెప్పాడు మంత్రి. ఆ కొట్టిన వాడు తన దగ్గర రూపాయి కూడా లేదని చెబుతూనే, సందు చూసి పారిపోయాడు. ఇదంతా చూసిన రామలింగడికి ఒళ్లు మండిపోయింది.

మంత్రి గారికి దగ్గరిగా వెళ్లిన రామలింగడు ,"అయితే మంత్రిగారూ ! నాకు తెలియక అడుగుతాను. దెబ్బ, గుద్దు, లెంపకాయల ఖరీదు ఒక రూపాయి అన్నమాట. బాగుందే !" అన్నాడు. "అంతేగా మరి !" అన్నాడు మంత్రి. "ఓహో ! అలాగా !" అని నవ్వుతూ అన్నాడు రామలింగడు.

వెంటనే మంతి గారిని లాగి ఓ లెంపకాయ కొట్టాడు రామలింగడు. మంత్రి , "ఎందుకయ్యా రామలింగా ! నన్ను కొట్టావు " అని అడిగాడు. మంత్రిగారూ ! నాకు అవతల బోలెడంత పని ఉంది. నేను పోవాలి. ఈ దెబ్బకు రూపాయి సరిపోతుంది కదా ! నన్ను కొట్టినవాడు ఎలాగూ రూపాయి తెచ్చిస్తాడు . కాబట్టి , మీరు దాన్ని ఉంచుకోండని చెప్పి ఎంచక్కా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు తెనాలి రామలింగడు.

జరిగిన తప్పుకు శిక్ష విధించాల్సిన మంత్రి, నిందితుడు తనకు అయిన వాడు కావటంతో విడిచి పెట్టాలని ప్రయత్నించటంతో, రామలింగ కవి  బుద్ధి చెప్పాడు. న్యాయం చెప్పాల్సి వస్తే ! అయిన వారయినా, కాని వారయినా సరే ఒకే విధంగా ప్రవర్తించాలని, మంత్రికి కనువిప్పు కలిగిస్తూ రామలింగడు ఆ రకంగా ప్రవర్తించాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం