తాజా కథలు @ CCK

పగటి కలలు , వాటి ఫలితం

2015-06-03 07:05:02 చిన్నారుల కథలు
ఒక ఊర్లో శీనయ్య అనే వంటవాడు ఉండేవాడు. పక్క ఊర్లో ఏదో శుభకార్యం కోసం వంటపని ఒప్పుకున్నాడు. దాంతో శుభకార్యం రోజున ఆ ఊరికి వెళ్లి వంట చేశాడు. అతడు బాగా వంట చేయటంతో మెచ్చుకున్న ఆ ఇంటి వారు,శీనయ్యకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బుతో పాటు ఓ అరమూట వడ్ల గింజలను కూడా బహుమతిగా ఇచ్చారు. వాటిని భుజంపై వేసుకుని ఇంటికి బయలుదేరాడు శీనయ్య.

నడచి, నడచి బాగా అలసి పోవటంతో,  విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు ఓ కుమ్మరి ఇంటి వద్ద ఆగుతాడు శీనయ్య. బాగా నీరసంగా ఉంది, కాసేపు మీ ఇంటి అరుగు మీద కునుకు తీసి వెళ్తానని ఆ ఇంటి వారిని అడిగాడు. వాళ్లు ఒప్పుకోవటంతో అరుగు మీద పడుకున్నాడు. ఎంత సేపటికీ నిద్ర రాకపోవటంతో ఏవేవో ఆలోచనల్లో పడిపోయాడు శీనయ్య.

ఆలోచిస్తూ, ఆలోచిస్తూ.... ఇలా అనుకోసాగాడు. "తన వద్దనుండే ధాన్యం మూటలోని గింజల్ని విత్తనాలుగా పెరట్లో వేస్తే , అవి కొన్నాళ్లకు పెరిగి పెద్దవై పంట చేతికి వస్తుంది. ఆ పంట ధాన్యాన్ని కొన్ని ఎకరాలలో నాటితే ఇంకా ఎక్కువగా ధాన్యం పండుతుంది. ఆ ధాన్యం అమ్మితే చాలా డబ్బు వస్తుంది. అప్పుడు తాను కాలు మీద కాలు వేసుకుని మహారాజులాగా బ్రతుకుతాను.

అలా సంపదతో తులతూగుతున్న తన వద్దకు బంధువులు అందరూ వచ్చి , వారి అందమైన అమ్మాయిలను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తామని పోటీ పడుతూ ఉంటారు. తానేమో వాళ్లందరినీ చీకొట్టి నా అంతస్తుకు మీరు సరిపోరని పంపించేస్తాను. అయినా ! వాళ్లు వినకుండా తన కాళ్లావేళ్లా పడతారు. అప్పుడు తాను ఛీ, పో అంటూ కాలితో ఒక్క తన్ను తన్నేస్తాను" అనుకుంటూ.... ఎదురుగా పేర్చి ఉన్న కుండల దొంతరలను తన్నేస్తాడు శీనయ్య.

అంతే వెంటనే ఆ ఇంటి యజమాని లబో దిబోమంటూ.... "కాసేపు కునుకు తీస్తానని నేను ఎంతో కష్టపడి తయారు చేసిన కుండలన్నింటినీ పాడు చేశావు కదయ్యా ?" శీనయ్యపై విరుచుకుపడ్డాడు. అయినా కూడా శీనయ్య ఊహాలోకంలోంచి బయటకు రాకపోవటంతో, కోపంతో మండిపోయిన ఆ ఇంటి యజమాని రెండు తగిలించి మరీ అక్కడి నుంచి తరిమివేశాడు.

నీతి :

పగటి కలలు కంటూ గాలిలో మేడలు కట్టకూడదనే. ఏదైనా ఫలితం రావాలంటే ముందుగా కష్టించి పనిచేయాలి. అలా పని చేసినప్పుడే రాబోయే ఫలితం గురించి ఆలోచించాలి. అంతేగానీ ఏమీ చేయకుండా ఊరికే కూర్చొని గాలి మేడలు కట్టినట్లయితే , శీనయ్యలాగా తన్నులు తినాల్సిందే మరి !

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం