తాజా కథలు @ CCK

వింత పక్షి

2015-05-14 05:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒక అడవిలో వింత పక్షి జీవించేది. దానికి రెండు తలలు, రెండు ముక్కులు, రెండు మెడలు ఉన్నాయి. కాని ఒక్కటే కడుపు ఉంది. ఒకరోజు అది అలా పచార్లు కొడుతుండగా దానికొక దేవతాఫలం దొరికింది. పక్షి సంతోషం పట్టలేక ఒక నోటితో ఆ పండును రుచి చూసి, "ఆహా ! ఎంత రుచిగల పండు. ఎన్నో పండ్లు తిన్నాను కాని దీనంత రుచిగల పండు తినలేదు" అనసాగింది మొదటినోరు.

"నాక్కుడా సగం ఫలం ఇవ్వవా? నేను కూడా రుచి చూస్తాను" అని రెండోనోరు. "నేను తిన్నా నువ్వు తిన్నా ఒక కడుపులోకే కదా పోయేది" అంటూ మిగతా పండునంతా తినేసింది మొదటి నోరు. ఎలాగైనా మొదటి నోటికి గుణపాఠం చెప్పాలనుకున్నది రెండోనోరు.

ఆ రోజు నుండి మొదటి నోటితో మాట్లాడటం మానేసింది రెండో నోరు. అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న రెండో నోటికి ఒక చెట్టుకు వేలాడుతున్న విష్పు ఫలం కనబడింది.

"అది విషపు ఫలం. నీవు దానిని తింటే నువ్వు, నేను ఇద్దరం చనిపోతాం. ఎంతైనా మనకున్నది ఒకే పొట్ట కదా!" అని మొదటి నోరు రెండో నోటిని ఆ విషపు ఫలం తిన వద్దని వారించసాగింది.

విషపు ఫలాన్ని తింటున్నట్టు నటించిన రెండో నోరు, మొదటి నోటిని ఒకసారి గమనించింది. చావు అంచుల్లో ఉన్నామని మొదటి నోరు అనుకుంటున్న తరుణంలో, "చుశావా? నేనీ విషఫలం తింటే నువ్వు, నేను ఇద్దరం చచ్చే వాళ్లం. మనకిద్దరికీ ఒకే పొట్ట ఉన్నా మనిద్దరం ప్రతి వస్తువును పంచుకుని తింటూ, సజావుగా, సఖ్యతగా ఉంటే సమస్యలే రావు" చెప్పింది రెండో నోరు.

అవునన్నట్టు సిగ్గుతో తలదించుకున్న మొదటి నోరు ఆ రోజు నుండి రెండో నోటితో సజావుగా, సఖ్యతగా ఉండసాగింది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం