తాజా కథలు @ CCK

కొప్పు లింగేశ్వర ఆలయం

2015-05-19 03:05:01 చిన్నారుల కథలు
వేంగీ దేశాన్ని మాణిక్యవర్మ అనే మహారాజు పాలించే కాలంలో ఆయన కొలువులో కీర్తిసేన అనే రాజనర్తకి వుండేది. కీర్తిసేన మంచి అందగత్తె. ఆమె అందానికి తగ్గట్టు ఆమె తలనీలాలు చాలా అందంగా వుండేవి. అందమైన కురులంటే   కీర్తిసేన కురుల్లా  వుండాలని, రాజ్యమంతా చెప్పుకునే వారు. ఇలా  వుండగా   ఆమె శరీరంలో ఎలాంటి మార్పు జరిగిందో కాని! ఆమె అందమైన జుట్టు రాలిపొవడం మొదలైంది. దాంతో ఆమె భయపడి రాజ వైద్యుణ్ణి సంప్రదించింది.

రాజ వైద్యుడు  ఆమెకు వైద్యం చేసినా ప్రయోజనం కనబడలేదు. అప్పుడు రాజవైద్యుడు   "అమ్మా  కీర్తిసేనా! మందులకు నయం కాని రుగ్మతకు మేము కూడా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించక తప్పదు. మన రాజ్యం లోని పలవెల అనే గ్రామంలో  శివాలయం ఉన్నది. ఆ శివాలయంలోని శివలింగానికి కేశాలతో కూడిన కొప్పువున్నది. అందుచేత అందరూ ఆ శివలింగాన్ని కొప్పులింగేశ్వరుడి పేరుతో పిలుస్తూ పూజిస్తున్నారు. నీ శిరోజాలను రక్షించమని   ఆ కొప్పులింగేశ్వరుణ్ణి  వేడుకో " అని చెప్పాడు.

ఆయన చెప్పిన విధంగా రాజనర్తకి "పలవెల గ్రామంలో వెలసిన కొప్పులింగేశ్వర స్వామి! నీవు గనక నా శిరోజాలు రాలిపోవడం అనే జబ్బును నివారిస్తే   నీ కోవెలకు వచ్చి నిన్ను సేవించి నీ మంటపంలో నాట్యం చేస్తాను" అని మొక్కుకున్నది. రాజవైద్యుడి మందుల ప్రభావమో లేక కొప్పులింగేశ్వరుడి మహిమో  రాజనర్తకి శిరోజాలను పట్టిన  వ్యాధి నయమై మళ్ళీ అందంగా కళ కళ లాడాయి. కీర్తిసేన రాజు  గారి దగ్గరకు వచ్చి పలివెల గ్రామంలోని కొప్పులింగేశ్వర ఆలయంలో నాట్ర్య ప్రదర్శనకు అనుమతి కోరింది. రాజు ఆమె ద్వారా జరిగినదంతా విని "ఆహా  అద్భుతం! అంత భక్త సులభుడైన కొప్పులింగేశ్వరుణ్ణి దర్శించి తీరవలసిందే"అని  మంత్రితో "కీర్తిసేన నాట్య  ప్రదర్శనలతో బాటు  మా ప్రయాణానికి కూడా సన్నాహాలు చేయించండి" అని చెప్పాడు.

ఈ సంగతి తెలిసి ఒక్కసారిగా పలవెల గ్రామం రూపు రేఖలు మారిపోయాయి. దేవాలయాన్ని చక్కగా అలంకరించారు. మండపంలో రాజనర్తకి నృత్య   ప్రదర్శనకు చురుగ్గా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఆ రోజు మాణిక్యవర్మ దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశాడు. అందువల్ల  సామాన్య భక్తులకు దేవాలయంలో ప్రవేశించే అవకాశం కలగక కొంత ఇబ్బంది కలిగింది.

ఆ సమయంలో కొంచెం దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన సుందరమ్మ అనే ఆమె "మహారాజైతే ఊడి పడ్డాడా? కొప్పులింగేశ్వరుడు ఆయన కెంతో మాకూ అంతే! లింగేశ్వరుడి జటాజూటం లోంచి వదిలిన గంగమ్మ నీళ్ళతో తడిసి ప్రతి ఏటా నేను మగవాడినవుతున్నాను. మా ముసలెద్దుకు యౌవనం వచ్చింది. మళ్ళీ ఆ రోజులు దగ్గర పడుతున్నాయి. మా ఎద్దుకు యౌవనం రావాలి. నేను మగవాడినవ్వాలి. ఈ రాజ్యానికి మేం తిండి పెట్టాలి. స్వామీ! ఆలయ ప్రవేశానికి కరుణించు" అంటూ అరవ సాగింది.

మహారాజు ఆమె అరుపుల సారాంశం విని సుందరమ్మను దేవాలయంలోకి పిలిపించాడు. ఆమెతో బాటు ఆమె భర్త కూడా లోపలికు వచ్చాడు. వాళ్ళు తమ చేతుల లోని సంచీల నుంచి దూదిని రాశికింద పోసి "హర హర మహాదేవ శంభో " అంటూ దూదిని వెలిగించి ఆ గర్భగుడి లోనే శివుడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసారు.

మహారాజు కనుసన్నలతో వారించడం చేత ఆ దంపతులు చేస్తున్న పనిని ఎవరూ వారించ లేదు. ఆ తర్వాత రాజు మాణిక్యవర్మ పూజతోబాటే ఆ దంపతుల పూజ కూడా పూజారి స్వామికి జరిపించాడు. పూజ పూర్తయిన తర్వాత మహారాజు సుందరమ్మను పిలిపించి వాళ్ళతో "దేశమేలే మహారాజును కాబట్టి శత్రు భయం అనే వంకతో సంప్రదాయంగా వస్తున్న రక్షణ ఏర్పాట్లు నాకు ఇష్టం  లేకపోయినా తప్ప లేదు. దైవ సన్నిధిని చేరడానికి  మగవాడి నయ్యాను. ముసలెద్దుకు యౌవనం వచ్చింది అంటూ ఉన్మాదిలా ప్రవర్తించి గర్భగుడిలో దూదిని మంటబెట్టడం గురించి మాత్రం మీరు వివరణ ఇచ్చుకోక తప్పదు " అన్నాడు కోపంగా.

అప్పుడు సుందరమ్మ భర్త వెంగళప్ప వినయంగా "మహారాజా! నా భార్యది పిచ్చి  వాగుడు కాదు. మనకు అశ్వని మొదలు రేవతి వరకు  గల ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలలోను సూర్యుడి ప్రవేశాన్ని బట్టి వర్షపాతాన్ని లెక్కగట్టడం ఆనవాయితీ. ముఖ్యంగా మృగశిర మొదలుకుని విశాఖ  వరకు గల నక్షత్రాలకు పన్నెండు నక్షత్రాల కార్తెల  లోనూ కురిసే, కురవకూడని వర్షపాతం బట్టి వ్యవసాయానికి లాభ నష్టాలు అంచనా వేస్తారు. ఈ ఏడు వానలు బాగా పడ్డాయి. మృగశిరలో కురిసిన వానలకు ముసలెద్దులు కూడా చురుగ్గా పొలాలు దున్నాయి. రుద్రుడి జటాజూటం  లోంచి పొంగిన గంగలా, ఆరుద్రకార్తెలో కురిసిన వానలో తడుస్తూ నా భార్య మగవాడితో సమంగా కష్టించి పొలంలో పని  చేసింది. నా  భార్య మాటాడిన మాటలు ఆరుధ్రవానకు,  మృగశిరకు సంబంధించినవి. నా భార్య తమ  దృష్టిలో ఉన్మాదిలా ప్రవర్తించినందుకు క్షమించండి " అన్నాడు.

ఆ మాటలతో శాంతించిన మాణిక్యవర్మ  "అది సరే మరి శివుడి గర్భగుడిలో దూది మంట వేయడం ఏమిటి?" అని అడిగాడు. "మహారాజా ! పుష్య మాసంలో మునిమాపు వేళ నాగలి కాడికి, పలివెడు - అంటే ఇరవైచిన్నెముల ఎత్తు గల దూదిని చుట్టి పొలంలో వుంచుతాం. వేకువున వచ్చి ఆ దూదిని  పిండినప్పుడు ధారగా నీటి  బిందువులు వస్తే, మృగశిరకార్తె నుంచి మంచి  వానలు. బిందువులు, బిందువులుగా పడితే తక్కువ వాన. ఈ ఏడు మంచి వానలు కురవాలని పరీక్షించిన దూదినే మేము శివుడి ముందు హారతిగా వెలిగించాం" అన్నాడు వెంగళప్ప.

ఆ జవాబుకు రాజు సంతోషించి "ఆరుద్ర వాన లో ఏమో గాని ఈ రుద్రుడి గుడిలో సుందరమ్మ మగవాడిలా రాజును కూడా తప్పు  పట్టింది. ఆరుద్ర వానలో తడిసి ఆడది మగవాడిలా పని చేయ గలిగే వానలు కురిసి, పంటలతో మన వేంగీ రాజ్యం అన్నపూర్ణ కావాలి" అన్నాడు. రాజనర్తకి కీర్తిసేన నాట్యం ముగిశాక రాజు  సుందరమ్మను, వెంగళప్పను అందరి  ముందు సన్మానించాడు. ఆనాటి వేంగీ  రాజ్యంలో ఆరుద్ర వానలు కురిసినప్పుడు   స్త్రీలు ఒక్క  రోజైనా పొలంలో పని  చేసేవారు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం