తాజా కథలు @ CCK

గొప్పవాడు కావాలన్న ఆలోచన

2014-06-19 14:02:43 చిన్నారుల కథలు
నరేంద్రుడు యువకుడు, అందగాడు. అందరూ మెచ్చుకునేటంత గొప్పవాడు కావాలని అతడి కోరిక. అందుకోసం బాగా డబ్బు సంపాదించాడు. అయితే! అలా డబ్బు సంపాదించినవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అందరి మెప్పూ పొందే సాహసకార్యం ఏదైనా చేయాలనుకున్నాడు  నరేంద్రుడు. కానీ ఏ సాహసకార్యాన్నెన్నుకుందామన్నా  అంతకంటే గొప్ప సాహసకార్యాలు అప్పటికే ఎందరో చేశారు.

కాబట్టి అదీ లాభం లేదనిపించింది నరేంద్రుడికి. నరేంద్రుడి మరదలు శాంత. ఆ పిల్లకు నరేంద్రుడంటే చెప్పలేనంత ఇష్టం. బావ ఆలోచనా ధోరణి తెలిశాక ఒకనాడామె నరేంద్రుడితో "బావా! గొప్పతనం దానంతటది రావాలి కానీ ప్రయత్నిస్తే రాదు. నన్ను పెళ్ళి చేసుకో! నేను తప్పకుండా నిన్ను గొప్పవాణ్ణి  చేస్తా" అన్నది. "అలాగా!" అంటూ నరేంద్రుడు నవ్వి "శాంతా! నాకు నువ్వంటే ఇష్టం. ఎలాగూ నిన్నే పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను.

అయితే! నువ్వు నన్ను గొప్ప వాణ్ణి చెయ్యగలనన్నావుగా. అదేదో పెళ్ళికి ముందే చేసి చూపించు. మన పెళ్ళి వెంటనే జరిపించమని పెద్దలకు చెబుతాను " అన్నాడు." అలాగా! నేను నీకొక గొప్ప ఉపాయం చెబుతాను. అది చెప్పే ముందు నువ్వు నన్ను తప్ప ఇంకెవర్నీ పెళ్ళి చేసుకోనని మాటివ్వాలి. ఆ తర్వాత మాట తప్పకూడదు సరేనా?" అన్నది శాంత.

నరేంద్రుడు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించ కుండా "ఇదుగో ఇప్పుడే మాట ఇస్తున్నాను. కావాలంటే నీ మీద ఒట్టు " అన్నాడు. "ఓట్లేం అక్కర్లేదకానీ  నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావనీ ప్రాణం మీదకి వచ్చినా సరే ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకోననీ మన ఊరంతా ప్రచారమయ్యేలా చూడు చాలు" అన్నది శాంత. ఇందుకు నరేంద్రుడు చిరాకుపడి "నీకు నా మీద నమ్మకం లేక ఇలాంటి నిబందనలు పెడుతున్నావు. వీటికి నేనొప్పుకోను. ఇష్టముంటే ఏదైనా ఉపాయం చెప్పు లేకుంటే లేదు" అన్నాడు.

ఆ జవాబుకు శాంత  నొచ్చుకుని "అయ్యో ! అలా అంటే ఎలా బావా. నా ఉపాయమంతా నువ్వు ఊళ్ళో చేసే ప్రచారంలోనే వుంది. నా మాట విని  ఒక నెల రోజుల పాటు అలాంటి ప్రచారం కొనసాగించు.పై నెలలో రాజకుమారి  మన ఊరి  పక్క అడవికి వన  విహారానికి వస్తూన్నది.

ఆ సమయంలో దగ్గర్లో  వుండి సాహస  కార్యం ఏదైనా  చేసి ఆమెను మెప్పించు.ఆమె నీకేం కావాలని అడుగుతుంది  " అంటూ ఆగింది శాంత.

నరేంద్రుడికిదంతా  చాలా కుతూహలంగా ఉంది. మొత్తం అంతా వివరంగా చెప్పమని అతడు శాంతను బలవంత  పెట్టాడు. శాంత చెప్పిన ప్రకారం  రాజకుమారి   నరేంద్రుణ్ణి పెళ్ళి  చేసుకోమని అడగాలి. నరేంద్రుడు నిరాకరించాలి.శాంతి  మీది ప్రేమతో రాజకుమార్తెనే కాదన్నాడని,నరేంద్రుడికి చెప్పలేనంత పేరు  వస్తుంది. దేశమంతటా నరేంద్రుడి పేరు మోగిపోతుంది. ఇలా చెప్పి శాంత "ఈ ప్రపంచంలో త్యాగాన్ని మించిన గొప్ప  కార్యం వేరే  లేదు. అందువల్ల  నా ఉపాయాన్ని పాటించు "అన్నది.

"అది సరే  కాని  రాజకుమారి నన్ను పెళ్ళి చేసుకోమని అడగడానికి  తనను నేను కాదన్నానని ప్రచారం చేయడానికి ఒప్పుకుంటుందా?"అని అడిగాడు నరేంద్రుడు అనుమానంగా. "అంతా నాటకమని ముందే చెబుతావు కాబట్టి, అన్నింటికీ ఒప్పుకుంటుంది.నీ ప్రేమను పరీక్షించడానికే తను ఈ నాటక మాడానని ఆమె అంటే    ఆమెకూ చిన్నతనముండదు.నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి. నీ అభీష్టం తప్పక నెరవేరుతుంది  "అన్నది శాంత. "ఇంత చిన్న విషయానికి నాకు పేరొస్తుందని నమ్మకం లేదు. కానీ ! నీ ఉపాయం మహ గొప్పగా వుంది. తప్పకుండా పాటిస్తాను" అన్నాడు నరేంద్రుడు. ఆ మర్నాటి  నుంచే  నరేంద్రుడికి శాంత అంటే ప్రాణమనీ  ఆమెను  తప్ప మరొక ఆడపిల్లని కన్నెత్తి  కూడా చూడదనీ  ఆ ఊళ్ళో తెలిసిపోయింది.ఒక నెల రోజుల పాటు ఆ ప్రచారం ముమ్మరంగా కొనసాగింది.

ఒక రోజున శాంత,నరేంద్రుణ్ణి కలుసుకుని  "బావా! రాజకుమారి మన సమీపాన  వున్న అడవికి తరలి  వస్తున్నది. వెళ్ళి నీ చాతుర్యం చూపించి మన ఉపాయాన్ని అమలు  చెయ్యి. ఎందుకైనా మంచిది   ఒక కత్తిని దగ్గర  వుంచుకో "అని చెప్పింది. శాంత చిన్నాన్న రాజు  కొలువులో పని  చేస్తున్నాడు.ఆయన ద్వారా రాజు  కుటుంబానికి చెందిన రహస్య సమాచారం శాంత కుటుంబానికి తెలుస్తూంటుంది.

ఈ సంగతి నరేంద్రుడెరుగు.అందువల్ల   మర్నాడే అతడు అడవిలోకి వెళ్ళాడు. నరేంద్రుడు కొంత దూరం వెళ్ళే  సరికి రక్షించండి , రక్షించండి. అన్న స్త్రీ ఆర్తనాదం వినిపించింది.అతడు పరుగున అటుగా వెళ్ళాడు. ఒక బుర్రమీసాల వాడు కత్తి చూపి ఒక అందమైన యువతిని బెదిరిస్తున్నాడు.

నరేంద్రుడు వెంటనే కత్తి దూసి బుర్రమీసాల వాడి మీదికి వెళ్ళాడు.వాడు కొద్ది సేపు పోరాడి నరేంద్రుడి ధాటికి తట్టుకోలేక పారిపోయాడు. "మహావీరా! సమయానికి వచ్చి నన్ను రక్షించావు.నేనీదేశపు రాకుమారిని. పేరు శశిరేఖ" అంటూ యువతి తనను తాను పరిచయం చేసుకొని ,తాను అడవి  లోకి రావడం ఎందుకు జరిగిందో చెప్పింది.

శశిరేఖకు ఆమె  కంటే పదిహేను సంవత్సరాలు పెద్దవాడైన మేనమామ వున్నాడు. అతడు దుష్టుడు. రాకుమారిని పెళ్ళి  చేసుకుని  తన దేశానికి రాజు  కావాలని కలలు కంటున్నాడు.

అనారోగ్యంతో మంచం పట్టి  వున్న రాజు వేరే సంబంధాలు చూసే వ్యవధి  లేక నమ్మకస్థుడైన ఒక  మంత్రి సాయం తో ఈ వన  విహా రం  ఏర్పాటు  చేశాడు.అదృష్టం బాగుంటే శశిరేఖకు తగిన  వరుడు తటస్థపడతాడు.లేకుంటే శశిరేఖ   మేనమామనే పెళ్ళి  చేసుకోవాలి.

"మహావీరా!ఆ బుర్రమీసాల వేషధారి   మా సైన్యంలో గొప్ప ఖడ్గ  నిపుణుడు. నన్ను రక్షించేందుకు అంతటి  వాడి మీద కత్తి  దూశావు. అది నీ సాహసాన్ని తెలియజేస్తుంది.అతడు పారిపోవడం,కత్తి  యుద్దంలో నీవు అతణ్ణి మించిన వాడివనడానికి నిదర్శనం. నీవు అందగాడివి,సాహసివి,వీరుడివి.నీవు నాకు నచ్చావు.నేనూ నీకు నచ్చితే,రేపు మీ ఇంటికి రథాన్ని పంపుతాను. నన్ను పెళ్ళాడి   ఈ దేశానికి రాజువై నన్నూ,నీ దేశాన్నీ కాపాడుకో"అన్నదా  యువతి.

నరేంద్రుడు ఆమెకు శాంత ప్రేమ  గురించి చెప్పలేదు. గొప్ప వాడు కావాలనుకున్న తన  కోరిక తనను ఏకంగా ఈ దేశానికి రాజును చేస్తున్నదని పొంగిపోతూ"రాకుమారీ! నాకు మీ మాటలు శిలా శాసనం  అన్నాడు. తర్వాత నరేంద్రుడు,రాజకుమారి అందాన్ని పదే  పదే గుర్తు  చేసుకుంటూ తిరిగి తన ఊరు చేరాడు.

మర్నాడు నరేంద్రుడి ఇంటి  ముందు రథమొకటి వచ్చి ఆగింది.అందులోంచి బుర్రమీసాల వాడు,శశిరేఖ దిగి సరాసరి నరేంధ్రుడి ఇంటి  లోపలికి వెళ్ళారు. నరేంద్రుడి తండ్రి తమను   చూసి ఆశ్చర్యపోతూంటే   బుర్ర మీసాల వాడు"మేము మీ కుమారుడితో పెళ్ళి మాటలకు వచ్చాం "అన్నాడు. "అయ్యా!  తమరెవరో మేము తెలుసు కోవచ్చా?" అన్నాడు నరేంద్రుడి తండ్రి. "మీ కుమారుణ్ణి ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన శాంతకు నేను చిన్నాన్నను. రాజు గారి కొలువలో పని చేస్తున్నాను. మీ ఊరికి రావడం నాకిదే మొదటిసారి.ఈ అమ్మాయి పేరు శశిరేఖ.

నా కూతురు శాంత కోరిందని మీవాడి ప్రేమకు చిన్న పరీక్ష పెట్టింది. పరీక్ష గురించి మీవాడికి తెలుసు.కానీ పరీక్షలో చిన్నమార్పు జరిగే  సరిక మీవాడు దెబ్బతిన్నాడు. అయినా! శాంత మీవాడినే చేసుకుంటానంటూంటే  పెళ్ళి  మాటలకు వచ్చాం.శాంత తల్లి తండ్రులు కూడా కాసేపట్లో మీ ఇంటికి వస్తారు"అన్నాడు బుర్ర మీసాలవాడు.

తండ్రి పక్కనే నిలబడి వున్న నరేంద్రుడు, అంతా విని తలదించుకున్నాడు.ఆ రోజే అతడికీ శాంతకూ పెళ్ళి నిశ్చయమైంది.నరేంద్రుడు, శాంతను ఒంటరిగా కలుసుకుని  "శాంతా! నీ ఉపాయంతో గొప్పవాణ్ణి కాగలననుకున్నాను   కాలేకపోయాను.నన్ను పెళ్ళి చేసుకుని  నువ్వనుకున్నది సాధిస్తున్నావు.కానీ నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుని నేను అనుకున్నది సాధించలేనని తెలిసి పోయింది.నాకెంతో బాధగా వుంది "అన్నాడు.

దానికి శాంత చిన్నగా నవ్వి "బావా! గొప్పతనం డబ్బు, ప్రేమ, శక్తి,పదవి లాంటి వాటిల్లో వుందని చాలా  మంది అనుకుంటారు.కానీ గొప్పతనం త్యాగంలో వుంది.త్యాగం ఎంత కష్టమో నీకు తెలియాలనే   నీ నాటకమాడాను. ఇక ఎన్నడూ గొప్పతనం గురించి అతిగా ఆలోచించకు. హాయిగా మన బ్రతుకు మనం బ్రతుకుదాం"అన్నది. కాబోయే భార్య వివేకానికి నరేంద్రుడు సంతోషించి గొప్పవాడు కావాలన్న ఆలోచనను విడిచిపెట్టాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం