తాజా కథలు @ CCK

నిజాయితీ

2015-06-15 13:05:01 చిన్నారుల కథలు
శేషయ్య, భూషయ్యలు ఆ ఊరిలో ప్రముఖ వ్యాపారస్థులు. ఇద్దరి మధ్య గట్టి పోటీ వుండేది.

ఒక రోజు  ఒక యువకుడు భూషయ్య వద్దకు వచ్చాడు. పద్దులు రాసుకుంటున్న భూషయ్య కొద్ది సేపటి తర్వాత తల ఎత్తి, ఎవరన్నట్టు అతడికేసి చూశాడు.
‘‘అయ్యా! నా పేరు తిరుపతి. శేషయ్య గారి వద్ద గుమాస్తాగా పని చేసేవాణ్ణి. అక్కడ జీతం సరిపోక పని మానేశాను. మీ దగ్గర ఖాళీ వుంటే చేస్తాను’’ అన్నాడు.

భూషయ్య క్షణం ఆలోచించి ‘‘ఇక్కడ కొంత కాలం పని చేశాక, మళ్ళీ జీతం పెంచమని అడగవని నమ్మకం ఏమిటి? ’’ అన్నాడు. ‘‘జీతం సరిపోదనిపిస్తే, అప్పుడు పెంచమని అడగడంలో తప్పు లేదు కదండీ’’ అన్నాడు తిరుపతి.

‘‘నిన్ను పనిలోకి తీసుకుంటే, నాకు ప్రత్యేకంగా ఏమైనా లాభం వుందా?’’ అని అడిగాడు భూషయ్య. ‘‘అంటే  మీరనేది నాకర్థం కాలేదండి ’’ అన్నాడు తిరుపతి వినయంగా.
‘‘అదే అక్కడ వ్యాపారానికి సంబంధించి ఎలా నడుస్తోందీ వగైరా విషయాలు నాకు చెప్పగలవా? ’’ అని అడిగాడు భూషయ్య.

‘‘అది కుదరదండి. ఎందుకంటే అక్కడి రహస్యాలు మీకు చెబితే, మీరు నన్ను పనిలోకి తీసుకోరు’’ అన్నాడు తిరుపతి. ‘‘ఎందుకనీ ?’’ అంటూ భూషయ్య కాస్త మాట సాగదీశాడు.
‘‘ఇక్కడి విషయాలు మళ్ళీ అక్కడ చెప్పవని నమ్మకం ఏమిటి? అని అడుగుతారు’’ అన్నాడు తిరుపతి.

ఆ జవాబు వింటూనే భూషయ్య పెద్దగా నవ్వి ‘‘తిరుపతీ!  నీ జవాబు నీ తెలివి తేటల్నే కాదు, నిజాయితీని కూడా తెలియజేస్తున్నది. నాకూ ఆ శేషయ్యకూ వ్యాపారంలో పోటీయే గాని, గుమాస్తాల విషయంలో పోటీ లేదు. రా, రా, ఈ పద్దుపుస్తకం అందుకో, నిన్ను పనిలోకి తీసుకుంటున్నాను!’’ అన్నాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం