తాజా కథలు @ CCK

మనం ఎదుటి వారితో మర్యాదగా , గౌరవంగా ప్రవర్తించాలి

2015-03-29 13:05:02 చిన్నారుల కథలు
గంగాధరం అనే కూరగాయల వ్యాపారి దగ్గర, సత్యరాజనే యువకుడు కొత్తగా పనిలో చేరాడు. సత్యరాజు ఎంతో నిజాయితీగా, చురుగ్గా పనిచేస్తూ, అతి తక్కువ కాలంలోనే యజమాని మెప్పు పొందాడు. అయితే ! సత్యరాజుకు కాస్త కోపం ఎక్కువ. కూరగాయలు కొనడానికి వచ్చిన వాళ్ళు  ఎక్కువగా బేరమాడుతూ విసిగిస్తే, ‘‘వెళ్ళండి, వెళ్ళండి ! మీరేంకొంటారు,'' అంటూ కసురుకునేవాడు.

ఇందుకు ముఖ్య కారణాల్లో ఒకటి, ఏ రకం కూరగాయలు ఏ ధరకు అమ్మాలో ముందుగానే నిర్ణయించి వుండడం. అయినా ! ఈ కసురుకోవడం కోప్పడడం లాంటివి మానుకోమని, గంగాధరం ఎంతగానో చెప్పిచూశాడు. కానీ, సత్యరాజు ఇవేమీ వినిపించుకోలేదు.

ఒకరోజు, ఆ ఊరి పెద్ద వీరభద్రయ్య ఇంట్లో పని చేసే మనిషి మీద సత్యరాజు దురుసుగా మాట్లాడడంతో, వీరభద్రయ్య స్వయంగా వచ్చి గంగాధరాన్ని నానా మాటలూ అనిపోయాడు. ఇక ఊరుకుని లాభం లేదని గంగాధరం, సత్యరాజును పనిలోంచి తీసివేశాడు.

దిగాలుపడిపోయిన సత్యరాజు రెండు రోజుల తర్వాత తిరిగి గంగాధరం వద్దకు వచ్చి, తనను పనిలోకి తీసుకోమని బతిమాలడం మొదలుపెట్టాడు. అయితే ! గంగాధరం, అతడు చెప్పేది వినిపించుకోకుండా గొంతు పెద్దది చేసి, ‘‘ ఏయ్ ! చెప్తూంటే మనిషివికాదూ వెళ్ళు, పో... '' అంటూ అరిచాడు.

గంగాధరం తనను కుక్కను అదిలించినట్లుగా కరకుగా మాట్లాడడంతో, సత్యరాజు మనసు కలుక్కుమన్నది. అతడు కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతూండగా తల దించుకుని వెనక్కు తిరిగాడు. వెంటనే గంగాధరం అతణ్ణి, ‘‘ ఒరేయ్ ! ఇలారా ...'' అంటూ పిలిచాడు.

సత్యరాజు వెనక్కు వచ్చి యజమాని ఎదురుగా నిలబడ్డాడు. అప్పుడు గంగాధరం, ‘‘ఇప్పుడు నీకు అర్థమయిందా ? ఒక మనిషితో మరొక మనిషి మర్యాదగా, గౌరవంగా మాట్లాడకుండా కసురుకుంటే, ఆ మనిషి ఎంతగా బాధపడతాడో !'' అన్నాడు సౌమ్యంగా.

నిజంగానే సత్యరాజుకు ఆ బాధ అనుభవంలోకివచ్చింది. అతడు వినయంగా చేతులు జోడిస్తూ, ‘‘ ఆ బాధ ఎలా వుంటుందో తెలిసివచ్చింది, బాబూ ! '' అన్నాడు.

‘‘ఇప్పుడు నేను, నిన్ను నమ్మగలను. వెంటనే పనిలో చేరు,'' అన్నాడు గంగాధరం శాంతంగా.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం