తాజా కథలు @ CCK

గంగిగోవు పాలు గరిటెడయినను చాలు

2015-05-19 11:05:01 చిన్నారుల కథలు
గొప్ప పండితుడుగా అందరి చేతా కొనియాడబడే చిదానందస్వామి, చాలా కాలంగా గ్రామసీమలకు దూరంగా, ఒక సెలయేటి ఒడ్డున గల ఒక అందమైన ఉద్యానవనంలో విద్యాపీఠం నిర్వహిస్తున్నాడు.

ఆయన పదిహేనేళ్ళ వయసులో, విద్యాపిపాసకొద్దీ, అనేక ప్రాంతాలు తిరిగి, ఎందరో పండితుల వద్ద విద్యాభ్యాసం చేసి, చివరకు యాభై ఏళ్ళు నిండుతుండగా, నవద్వీపం నుంచి తిరిగి వచ్చాడు.

ఆయన నడుపుతూన్న సుప్రసిద్ధమైన ఆ గురుపీఠంలో ప్రవేశం దొరకడం సామాన్యమైన విషయo కాదు. అక్కడ ఐదేళ్ళపాటు శిక్షణ పొంది బయటికి వచ్చిన విద్యార్థులకు ఏ ఆస్థానంలో అయినా సులభంగా మంచి ఉద్యోగం దొరికేది.

ఆ కారణం వల్ల, చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచే కాకుండా, ఎందరో విద్యార్థులు చాలా దూర ప్రాంతాల నుంచి, చిదానందస్వామి గురుపీఠంలో విద్యనభ్యసించేందుకు వచ్చేవారు.

తన దగ్గర శిక్షణ పొందడానికి వచ్చే విద్యార్థుల తెలివితేటలనూ, సమయస్ఫూర్తినీ పరీక్షంచటానికి, ఆయన వారికి కొన్ని పరీక్షలు పెట్టేవాడు. వాటిలో ఉత్తీర్ణులైన వారికి మాత్రమే గురుపీఠంలో ప్రవేశం లభించేది.

ఒకనాటి సాయ0 సమయ వేళ, పదహారేళ్ళు నిండిన యువకుడొకడు చిదానందస్వామిని దర్శించ వచ్చి పాదాలకు నమస్కరించి, ‘‘గురుదేవా ! తమ విద్యాపీఠం ప్రసిద్ధి విని ఎంతో దూరప్రాంతం నుంచి వచ్చాను. మీ విద్యాపీఠంలో శిక్షణ పొందే భాగ్యం నాకు అనుగ్రహించవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాను,'' అన్నాడు.

చిదానందస్వామి, ఆ యువకుణ్ణి ఒకటి రెండు క్షణాలు పరీక్షగా చూశాడు. ఆట్టేనకు, ఆ యువకుడి ముఖంలో ఏదో అనిర్వచనీయమైన తేజస్సు కనిపించింది.

వినయoగా చేతులు మోడ్చి నిలబడిన ఆ యువకుడితో ఆయన, ‘‘ విద్యాపీఠంలో చేర్చుకునే ముందు ఎవరికైనా పరీక్ష పెడుతుంటాను. నేనిప్పుడు, నీకొక చిన్న పరీక్షపెట్టదలచాను. నేనడిగే ప్రశ్నలకు, నాకు నచ్చిన సమాధానం చెప్పావంటే, పరీక్షలో నువ్వు ఉత్తీర్ణుడివైనట్టే !'' అన్నాడు.

‘‘ అలాగే, ఆ ప్రశ్న ఏదో అడగండి, గురుదేవా !'' అన్నాడు ఆ యువకుడు ఏమాత్రం తొణకకుండా.

‘‘సరే ! అతి సామాన్యమైన పది ప్రశ్నలు అడగమంటావా లేక ఒకే ఒక క్లిష్టమైన ప్రశ్న అడగమంటావా ?'' అన్నాడు చిదానందుడు చిరునవ్వుతో.

‘‘క్షమించండి, గురుదేవా ! గంగిగోవు పాలు గరిటెడయినను చాలు, అంటారు కదా ! పది ప్రశ్నలు అడిగించుకుని, మీ విలువైన సమయo వృథా చేయడం ఉచితం కాదు. అందుచేత, ఒకే ఒక క్లిష్టమైన ప్రశ్నే అడగండి సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ,'' అన్నాడా యువకుడు.‘‘ ఐతే, తడుముకోకుండా వెంటనే సమాధానం చెప్పు. విత్తుముందా ? చెట్టుముందా ?'' అని ప్రశ్నించాడు చిదానందస్వామి.

‘‘చెట్టే ముందు, గురుదేవా !'' అంటూ వెంటనే సమాధానమిచ్చాడు యువకుడు దృఢ విశ్వాసంతో. ఆ సమాధానం విని, చిదానందస్వామి కొన్ని క్షణాలు ఆశ్చర్యపోతున్నవాడిలా, యువకుడి ముఖంలోకి చూస్తూ, ‘‘ఈ జవాబుకు తిరుగులేదన్నట్టుగా , చెట్టే అని ఎలా అంతరూఢిగా చెప్పగలవు ?'' అని మళ్ళీ  ప్రశ్నించాడు.

అప్పుడా యువకుడు, ‘‘ గురుదేవులు మన్నించాలి. నన్ను ఒకే ప్రశ్న అడుగుతానన్నారు. కానీ, తమరు ఇప్పుడు నన్నడిగింది రెండో ప్రశ్న. కనక సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం లేదని సవినయoగా మనవి చేసుకుంటున్నాను,'' అన్నాడు ఎంతో భక్తిగా చేతులు జోడించి.

ఈ జవాబుకు చిదానందస్వామి మొదట ఆశ్చర్యపోయినా, తర్వాత చిరునవ్వు నవ్వి యువకుడి సూక్ష్మబుద్ధికీ, సమయస్ఫూర్తికీ ఎంతగానో సంతోషించి, అతణ్ణి ఆ రోజే తన విద్యాపీఠంలో చేర్చుకున్నాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం