తాజా కథలు @ CCK

నీడ కోణం సమయాన్ని నిర్ణయించగలదు

2015-06-14 05:05:02 చిన్నారుల కథలు
జైలు గదిలో ఒంటరిగా వున్న జో ఎర్‌‌డమన్‌ విచారంతో నిండిన తీవ్రమైన ఆలోచనలలో మునిగిపోయాడు. పట్టణంలోని ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుణ్ణి హతమార్చడానికి ప్రయత్నించాడని అతని మీద నేరం ఆరోపించబడింది. ఆరోజు సాయoకాలం జైలు అధికారి , ఎర్‌‌డమన్‌ను చూడడానికి ఎవరో వచ్చినట్టు అతనికి చెప్పాడు. ఎర్‌‌డమన్‌ తలెత్తి వచ్చిన వ్యక్తికేసి ఆశ్చర్యంగా చూశాడు.

‘‘మిత్రమా ! ఆశ్చర్యపడకు. నా పేరు జాన్‌ వాట్సన్‌. న్యాయవాదిని. నీ తరఫున ఉచితంగా వాదించడానికి వచ్చాను,'' అన్నాడు మధ్య వయస్కుడైన ఆ వచ్చిన వ్యక్తి.

ఆ న్యాయవాది ఈ సంఘటన గురించి ఉదయo వార్తాపత్రికలో చదివాడు. 1910 మే 22 ఆదివారం మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 2.25 గంటలకు, ఒక రాజకీయ నాయకుడు విల్లీ బానిష్టర్‌, ఎప్పటిలా వాహ్యాళికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తూండగా, ఆయన ఇంటి ముందు వరండాలో ఒక తోలు సంచీని చూశాడు. ఆ సంచీ నుంచి సన్నటి తెల్ల తీగ, ఆయన తలుపు గడియగుండా వెళ్ళడం గమనించాడు. బానిష్టర్‌ వెంటనే పోలీసులను రప్పించాడు.

పలువురు అపరాధ పరిశోధకులు వచ్చి, సంచీని తెరిచి చూశారు. లోపల డైనమైట్ స్టిక్‌‌సతో పాటు ఒక పిస్టల్‌ కనిపించింది. ఆ తెల్లటి తీగ పిస్టల్‌ ట్రిగ్గర్‌కు కట్టబడివుంది. వార్తాపత్రికలోని ఈ ఉదంతం న్యాయవాదిలో అనేక అనుమానాలను రేకెత్తించింది. ఇదంతా ఏదో కావాలనే ఏర్పాటు చేసిన తంతులా ఆయనకు తోచింది. ఆ రోజు మధ్యాహ్నానికల్లా నిందితుణ్ణి జైల్లో పెట్టారన్న వార్త రాగానే ఆయనలోని అనుమానం మరింత బలపడింది.

అందుకే వెంటనే బయలుదేరి జైలుకు వచ్చాడు. ‘‘దయచేసి మీ అమూల్య మైన సమయాన్ని నాకోసం వృథా చేసుకోకండి. మీ ప్రయత్నాలు ఏవీ ఫలించవు,'' అని కొంతసేపు మౌనం వహించిన ఎర్‌‌డమన్‌, మళ్ళీ   ‘‘ఆ రాజకీయ నాయకుణ్ణి నేను ద్వేషించే మాట నిజమే.

ఇటీవల కూడా ఘర్షణపడ్డాను. అన్నిటికీ మించి నాకెవ్వరూ ముందూ వెనకా లేరు. నేరం జరిగిన సమయoలో నేనక్కడ లేదు. మరెక్కడో ఉన్నానని నిరూపించగల సాక్ష్యాధారాలు నావద్ద లేవు. నాకు సాయపడే స్నేహితులూ లేరు. జామీనులో విడుదల కావడానికి నావద్ద డబ్బులు కూడా లేవు!'' అన్నాడు నిర్లిప్తంగా. అయినా జాన్‌ వాట్సన్‌ ఆయన తరఫున వాదించాలనే నిర్ణయించాడు. ‘‘విచారించకు, నువ్వు అపరాధివి అని నిరూపించడానికి కూడా చాలినన్ని సాక్ష్యాధారాలు లేవు, మిగిలినవన్నీ రేపు కోర్టులో చూసుకుందాం,'' అని ధైర్యం చెప్పి వెళ్ళాడు.

మరునాడు కోర్టులో ఏడుగురు సాక్షలు హాజరయ్యారు. మే 22 మధ్యాహ్నం 2.25 గం.లకు సంచీ కనుగొనడానికి ముందు, ఆ రాజకీయ నాయకుడి ఇంటిసమీపంలో జో ఎర్‌‌డమన్‌ను చూసినట్టు అందరూ సాక్ష్యం చెప్పారు. న్యాయవాది జాన్‌ వాట్సన్‌ మౌనంగా ఊరుకున్నాడు. ఆతరవాత ప్రధాన సాక్షులైన, పొడవాటి తెల్లటి దుస్తులు ధరించిన ఇద్దరు అమ్మాయిలు వచ్చారు. అంతకు ముందు సాక్ష్యం చెప్పిన ఏడుగురూ-ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఆ ఇంటి పక్కగా నడిచి వెళ్ళడం చూసినట్టు చెప్పారు.

అక్కచెల్లెళ్ళయిన ఆ అమ్మాయిలు చెప్పిన సాక్ష్యం ఇలా ఉంది , మే 22 ఆదివారం మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 1.50 గం.లకు వాళ్ళు చర్చి నుంచి ఇంటికి తిరిగివస్తూ, విల్లీ బానిష్టర్‌ ఇల్లు ఉన్న వీధిగుండా వెళ్ళారు. ఆ సమయoలో వాళ్ళకు జో ఎర్‌‌డమన్‌, భవనం వెనక వున్న సందు గుండా వేగంగా వెళుతూ కనిపించాడు. అతని కుంటి నడక, గళ్ళచొక్కా, నీలం రంగు టోపీ కూడా వాళ్ళకు గుర్తున్నాయి. బాక్‌‌సలో కూర్చున్న ఖైదీ, గళ్ళ చొక్కాతోనే ఉన్నాడు. హాల్లో నడవమన్నప్పుడు కుంటుతూనే నడిచాడు.

నీలం టోపీ చూపగానే అది తనదే అని వెంటనే అంగీకరించాడు. విచారణ ముగిసినటే్ట అనిపించింది. నిందితుడి తరఫు న్యాయవాది జాన్‌ వాట్సన్‌ గాఢంగా నిట్టూర్చాడు. అయితే ఆయన నమ్మకాన్ని కోల్పోలేదు. ప్రయత్నించి చూడాలనే నిర్ణయించాడు. లేచి నెమ్మదిగా అక్క చెల్లెల్ని సమీపించాడు. ‘‘మీరు చర్చి నుంచి వెలుపలికి రాగానే ఏం చేశారో చెప్పండి,'' అన్నాడు.

‘‘ఫోటోలు దిగాము,'' అన్నారు అక్కచెల్లెళ్ళు. ‘‘అందుకు ఏ స్టూడిెూకన్నా వెళ్ళారా?'' ‘‘లేదు. వృద్ధుడైన ఆ పూజారి దయతో ఫోటో తీశారు. మేము చర్చి ముందు నిలబడ్డాము. అంతే.'' ‘‘ఆ ఫోటో మీ దగ్గరున్నదా?'' ‘‘ఉంది. ఇదిగో నా సంచీలోనే ఉంది. కావాలంటే దీనిని మీరే ఉంచుకోండి. మా దగ్గర ఇంకో కాపీ ఉంది.'' ఈ సమయoలో న్యాయమూర్తి, విరామం ప్రకటించాడు. జాన్‌ వాట్సన్‌ పక్కన ఉన్న పార్కులోకి వెళ్ళి చెట్టు కింద కూర్చుని, ఫోటోను పరిశీలనగా చూశాడు.

తెల్లటి పొడవాటి దుస్తులతో అమ్మాయిలు చర్చి ముందు నిలబడి ఉన్నారు. కల్లాకపటం తెలియని ఆ పిల్లలు చెప్పిన సాక్ష్యంతో కేసు ముగిసినటే్ట అయింది. అందులో నుంచి ఏదైనా తెలియవస్తుందేమో అన్న ఆశతో ఆ ఫోటో కేసి అతడు మళ్ళీమళ్ళీ చూశాడు. ఆ ఫోటోలోని చాలా స్వల్పమైన విషయo ఆయన దృష్టిని హఠాత్తుగా ఆకర్షించింది. ఆయన మనసులో రకరకాల ఆలోచనలు రాసాగాయి. అయినా ! అసలు సంగతి పట్టుబడడం లేదు.

ఆ ఫోటోను తీసుకుని చర్చి వద్దకు వెళ్ళి దాని ముందు నిలబడ్డాడు. ఆయన తలపైన ఎంతో ఎత్తులో వున్న చర్చి గోపురం గడియారం రెండు సార్లు మోగింది. జాన్‌ వాట్సన్‌ అక్కడి నుంచి కారులో ప్రెూగశాలను చేరుకున్నాడు. ఆయన అక్కడ ఖగోళ శాస్ర్తజ్ఞుణ్ణి కలిశాడు. వెంటనే న్యాయస్థానానికి తిరిగి వచ్చి, తనకు నూతన సాక్ష్యాధారం లభించిందనీ, రేపటి వరకు వాయిదా కావాలనీ కోరాడు.

జాన్‌ వాట్సన్‌ ఏదో కొత్త విషయాన్ని బయటపెట్టనున్నాడన్న వార్త అంతటా వ్యాపించడంతో, మరునాడు ఉదయo న్యాయస్థానంలో జనం కిటకిటలాడుతున్నారు. ప్రతివాది తరఫున తొలి సాక్ష్యాన్ని పిలిచారు. ఆయన పొట్టిగా, లావుగా చిన్న గడ్డం, నెరిసిన మీసంతో ఉన్నాడు. ‘‘అయ్యా ! తమరు విశ్వవిద్యాలయoలో ఖగోళశాస్ర్త ఉపన్యాసకులు కదా?'' ‘‘అవును. ప్రధాన ఉపన్యాసకుణ్ణి.'' ‘‘ఇక్కడ ఒక ఫోటో వుంది. దయచేసి దానిని పరిశీలించి చూసి, ఆ ఫోటో ఎప్పుడు తీయబడిందో సమయo సరిగ్గా చెప్పగలరా?''

‘‘చెప్పగలను. సమయమే కాదు. ఏరోజు తీయబడిందో కూడా చెప్పగలను ''. ‘‘అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు?'' ఖగోళశాస్ర్తజ్ఞుడు తన గడ్డాన్ని సవరించుకుంటూ, ‘‘అది చాలా సులభం. ఈ ఫోటోలో నీడ వుంది చూశారూ. చర్చి గోపురం నీడ. ఆ నీడ ఏర్పరచిన కోణాన్ని లెక్కగట్టి, అప్పుడు సమయo ఎంతో సరిగ్గా చెప్పగలను '' . ‘‘చెప్పండి మరి. సరిగ్గా ఏ సమయoలో ఆ ఫోటో తీయబడింది ?'' ‘‘1910 మే 22 తేదీ మధ్యాహ్నం 3.10 గం.లకు కెమెరా క్లిక్‌ మన్నది.''

నిపుణుడు అందించిన ఈ సాక్ష్యాధారం వల్ల, అంతకు ముందు ఏడుగురు చెప్పిన సాక్ష్యాలూ, తెల్ల దుస్తుల ఇద్దరు అమ్మాయిల మాటలూ నిలబడలేకపోయాయి. అనేక సందేహాలకులోనయ్యాయి. వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తిని అనుమానించవలసి వచ్చింది. నిందితుణ్ణి వాళ్ళు చూసినమాట ఒకవేళ వాస్తవమే అయినప్పటికీ, అది సంచీ దొరికిన మధ్యాహ్నం 2.25 గం.లకు పిమ్మట నలభై అయిదు నిమిషాలు గడిచిన తరవాతే అన్న సంగతి తేటతెల్లమయింది.

ఖగోళ శాస్ర్తజ్ఞుణ్ణి మళ్ళీ ప్రశ్నించడానికి ఎవరూ సాహసించలేకపోయారు. ఆయన లెక్కలూ, సాక్ష్యాలూ నిక్కచ్చిగా ఉంటాయని అందరూ నమ్మారు. అంతకు ముందు రాత్రి అతడెన్నోలెక్కలు వేశాడు. ఒక నిరపరాధిని శిక్ష నుంచి రక్షంచే అవకాశాన్ని జారవిడుచుకోకూడదన్న లక్ష్యంతో పొద్దున కోర్టుకు రావడానికి ముందు చర్చి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నిటినీ మరొక్కసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించివచ్చాడు.

ఆఖరికి నిందితుడు నిరపరాధి అని నిర్ణయించి విడుదల చేయబడ్డాడు. అయినా ! కొందరు కేవలం ఫోటోలోని నీడకోణం సమయాన్ని నిర్ణయించగలదన్న సంగతిని నమ్మలేకపోయారు. అలాంటివారు, ఒక సంవత్సరం తరవాత, సరిగ్గా అదే రోజు, అదే సమయానికి చర్చి ముందు నిలబడి ఫోటోలు దిగారు. అప్పుడు వాళ్ళ ఫోటోలలోని చర్చిగోపురం నీడ కోణం తెల్లటి దుస్తుల ఇద్దరమ్మాయిల ఫోటోలో ఉన్న గోపురం నీడ కోణంలోనే ఉంది .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం