తాజా కథలు @ CCK

చిలుక – కాకి

2015-04-14 03:05:02 చిన్నారుల కథలు
అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక రామ చిలుక ,కాకి ఉన్నాయంట.. అవి రెండూ స్నేహితులు..

అయితే చిలుకచురుకైనది …కాకి బద్దకస్తురాలు..ఒక రోజు రెండింటికి బాగా ఆకలి వేసింది..

అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న జామ చెట్టు పై వాలి మంచి జామ కాయ కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టాయి..

చిలక ఓర్పుగా అన్నీ వెదికి ఒక పండు జామకాయను తెచ్చుకుంది..కాకి బద్ధకం

తో ఒక పచ్చిజామను కోసుకుంది.. అయితే చిలుక తెచ్చిన పండిన జామను చూడగానే కాకి నోరు ఊరింది…

ఎలాగైనా అది దొంగిలించి తినేయాలనే ఆశ కలిగింది.. అందుకని చిలుకతో” బాగా అలసిపోయాం కదా స్నానం చేసి తిందామా” అంది.. పాపం అమాయకపు

చిలుక “మరి స్నానం చేస్తే ఎవరు మన జామకాయలకు కాపలా కాస్తారు” అని అడిగింది..

“ముందు నువ్వు చేసిరా నేను కాపలా కాస్తాను,తరువాత నేను స్నానం చేస్తాను నువ్వు

కాపాలా కాద్దువు” అని కాకి చిలకతో అంది..చిలుక అంగీకరించి కాకి కి తన జామకాయను

అప్పగించి వెళ్లి పోయింది..

ఆ వెంటనే కాకి చిలుక జామకాయను తీసుకుని పారిపోయింది.. కొద్ది సేపటి తరువాత వచ్చిన

చిలుకకు జరిగిన మోసం అర్ధం అయ్యి ఏడుపు మొదలుపెట్టింది … సరిగ్గా అటు పైన

పార్వతి పరమేశ్వరులు వ్యాహ్యాళికి వెళుతూ ఏడుస్తున్న చిలుకను చూసారు … వాళ్లకు

జాలి కలిగి చిలకమ్మ దగ్గరకు వచ్చి విషయం అడిగారు.

చిలుక ఏడుపు ఆపి కాకి చేసిన మోసం చెప్పింది వెక్కుతూ … అప్పుడు పార్వతి

పరమేశ్వరులు చిలకను ఓదార్చి మమ్ములను తల్చుకుని” ఒక చిన్ని గొయ్యి తవ్వి చూడు “అని

చెప్పి మాయం అయ్యారు..

చిలుక సరే అని దణ్ణం పెట్టుకుని చిన్న గొయ్యి తీసింది.. చిన్న జామకాయ

దొరికింది దానికి.. తింటే చాలా తీయగా ఉంది.. ఈసారి కొంచెం పెద్ద గొయ్యి తీసి

చూద్దాం అనుకుని కొంచెం పెద్ద గొయ్యి తీసింది..ఈసారి ఇంకొంచెం పెద్ద జామ కాయ

దొరికింది.. అది ఆనందం తో మళ్లీ దణ్ణం పెట్టుకుని ఇంకా పే..ద్ద గొయ్యి తీసింది

…దానికి చాలా పెద్ద జామ కాయ దొరికింది.. అది సంతోషం తో దాని పైకి ఎక్కి ఆడుకోవడం

మొదలు పెట్టింది..

అటుగా వెళుతున్న కాకి చిలుకను చూసింది …అంత పెద్ద జామ కాయ దానికి ఎలా

దొరికిందని ఆరా తీసింది.. మంచిదైన చిలుక కాకి చేసిన ద్రోహం

మర్చిపోయి జరిగిందంతా కాకికి చెప్పింది.. కాకి కి దుర్బుద్ధి పుట్టింది …

అది కూడా ఒక చోట కూర్చిని పెద్దగా ఏడవడం మొదలు పెట్టింది.. విషయం అర్ధం

అయిన పార్వతి ,పరమేశ్వరులు నవ్వుకుని కాకి దగ్గరకు వెళ్లి ఎందుకేడుస్తున్నావ్ ?అని

అడిగారు..నా జామకాయ చిలుక దొంగిలించింది అని అబద్దాలు చెప్పింది కాకి..

అయితే చిన్న గొయ్యి తీసి చూడు అని కాకి కి చెప్పి మాయమయ్యారు వాళ్ళు..

కాకి ఆనందం గా చిన్న గొయ్యి తీసి చూసింది ..అందులో నుండి చిన్న తేలు వచ్చి

కుట్టింది దాన్ని.. అమ్మోయ్,బాబోయ్ అని గెంతుకుంటూ ఈ సారి పెద్ద గొయ్యి తీసింది

…ఈ సారి పెద్ద తేలు వచ్చింది అందులో నుండి.. కాకి కి తను చేసిన తప్పు

అర్ధం అయ్యిఎగురుకుంటూ చిలుక దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణ కోరింది..

అవి రెండు మళ్లీ మంచి స్నేహితులు అయిపోయాయి..

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం