తాజా కథలు @ CCK

ఎలుక ఆశ

2015-05-13 11:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒక ఎలుక రెండు రోజుల నుండి ఆహారం దొరకక దాని కోసం వెతుకుతూ ఒక పండితుని ఇంట్లోకి వచ్చింది. ఇల్లంతా తిరిగి ఒక బుట్టలో మొక్కజొన్న గింజలు ఉండటం గమనించింది. ఎంతో ఆకలిగా ఉన్న ఆ ఎలుక వాటిని చూడగానే దానికి నోట్లో నీరూరింది. వెంటనేబుట్ట పైకి ఎక్కింది. కానీ ఆ ఇంటి వారు దాని పైన గట్టిగా ఒక మూత పెట్టారు. నిరాశగా కిందకి దిగి ఆ బుట్ట చుట్టూ తిరిగింది. ఈలోగా దానికో ఆలోచన వచ్చింది. వెంటనే చక చకా అది పట్టేంత రంధ్రాన్ని బుట్టకు చేసింది. చకచక లోపలి ప్రవేశించింది. ఎన్నో జొన్న గింజలు. ఆనందంతో వాటిని తినడం ప్రారంభించింది. అలా ఆపకుండా ఆ బుట్ట లోని గింజలన్నింటినీ తినేసింది. నిండి బాగా లావేక్కింది. ఇక బయట పడటమే అనుకుంది. వెంటనే రంధ్రం లోంచి బయటకొచ్చే ప్రయత్నం చేసింది. ఆ కన్నంలో దాని తల పడుతుందే తప్ప, పొట్ట పట్టడం లేదు. పోనీ ఆ రంధ్రాన్ని పెద్దది చేద్దామంటే బాగా తినడంతో ఆయాసం, దానితో లోపలే కూలబడి అరవడం ప్రారంభించింది.

ఈ లోగా అటువైపు వెళుతున్న ఒక పందికొక్కు దాని అరుపులు విని ఆ వైపు వచ్చి, బుట్టలో ఉన్న ఎలుకను చూచి ఏం జరిగింది? అని అడిగింది. ఎలుక జరిగిందంతా చెప్పింది. అంతా విని పందికొక్కు "నువ్వు నాలుగు రోజులు ఉపవాసం ఉండు. అప్పుడు గాని ఈ రంద్రం లోంచి బయటకు రావచ్చు. అయినా తేరగా దొరికింది కదా అని మితి మీరి తింటే ఇలాగే జరుగుతుంది" అని చెప్పి ఎంచక్కా వెళ్ళిపోయింది. ముందూ వెనుక ఆలోచించనందుకు తగిన శాస్తి జరిగిందని మనసులో అనుకుని ఆ ఎలుక మరో మార్గం లేక బుట్టలోనే కూర్చుండిపోయింది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం