తాజా కథలు @ CCK

మంచి అలవాట్లు - పట్టిక 6

2015-06-08 13:05:01 మంచి అలవాట్లు


*  రోజుకు ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలి.

*  లేచిన వెంటనే పక్క బట్టలు తీయటం.

*  విద్య చెప్పిన వారిని మరువరాదు.

*  వేకువ(తెల్లవారు) జామునే లేవటం.

*  వేళకు బడికి (స్కూల్‌కి) వెళ్ళటం.

*  శుభ్రంగా క్రింద పడకుండా పలహారం(టిఫిన్) తినటం.

*  శుభ్రంగా పళ్ళు తోముకోవటం.

*  శుభ్రమైన బట్టలు ధరించటం.

*  సజ్జనులతో స్నేహము చేయవలెను.

*  సాటి విధ్యార్ధితో స్నేహ భావంతో మెలగటం.

*  స్వామి యందు భక్తి నుంచుము.
సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం