తాజా కథలు @ CCK

కొండలేమో నల్లన - కొంగలేమో తెల్లన

2015-05-10 11:05:02 చిన్నారి గీతాలు
కొండలేమొ  నల్లన - కొంగలేమొ  తెల్లన
ఆకులేమొ  పచ్చన - చిలకముక్కు ఎర్రన
పంచరంగులివియే - తెలుసుకో పాపాయి .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం