తాజా కథలు @ CCK

నా కాళ్ళ గజ్జెలు

2015-06-14 11:05:01 చిన్నారి గీతాలు
నా కాళ్ళ గజ్జెలు -మోకాళ్ళ చిప్పలు
అబ్బబ్బ నడుము - అద్దాల రవికె
ముత్యాల హారం -కస్తూరి తిలకం
బిందె మీద బిందె -బిందెలోన పెరుగు
పెరుగమ్మ పెరుగు - తిరుగమ్మ తిరుగు .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం