తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-05-23 23:05:01 పొడుపు కథలు
* ఈకలు ఈరమ్మ, ముళ్ల పేరమ్మ, సంతకు వెళితే అందరూ కొనేవారే
జ. ఉల్లిపాయ

* గుప్పెడు పిట్ట.. దాని పొట్టంతా తీపి.
జ. బూరె

* అడవిలో పుట్టింది, మా ఇంటికి వచ్చింది. తాడేసి కట్టింది. తైతక్కలాడింది. కడవలో దూకింది. పెరుగులో మునిగింది. వెన్నంత తెచ్చింది.
జ. కవ్వం

* దాస్తే పిడికిలో దాగుతుంది. తీస్తే ఇల్లంతా పాకుతుంది.
జ. దీపం

* జామ చెట్టు కింద జానమ్మ, ఎంత గుంజినా రాదమ్మా.
జ. నీడ

* నామముంది కాని పూజారి కాదు. వాలముది కానీ కోతి కాదు.
జ. ఉడుత

* సినిమాహాలుకి మనతో వస్తుంది. టికెట్ తీసుకుంటుంది. సినిమా చూడదు. మనం చూసి వచ్చేవరకు వేచి చూస్తుంది.
జ. మన వాఇనం

* అరచేతిలో అద్దం.. ఆరు నెలల యుద్ధం
జ. గోరింటాకు

* ఆకు చిటికెడు. కాయ మూరెడు.
జ. మునగకాయ

* ఆకు బారెడు. తోక మూరెడు.
జ. మొగలిపువ్వు

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం