తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-06-10 17:05:01 పొడుపు కథలు
* ఆకాశంలో పాములు
జ. పొట్లకాయ

* ఓ ఆకు..మర్రి ఆకు.. కాయ.. మామిడి కాయ.. పువ్వు మల్లెపువ్వు
జ. జిల్లేడు

* ఆకులేని అఢవిలో జీవంలేని జంతువు జీవమున్న జంతువులను వేటాడుతుంది.
జ. దువ్వెన

* ఆకేలేయదు నీరుతాగదు. నేలని పాకదు. ఏమిటి ఆ తీగ?
జ. విద్యత్తు తీగ

* ఆడవాళ్లకుండనిది.. మగవాళ్లకు ఉండేది?
జ. మీసం

* ఆ ఇంటికి ఈ ఇంటికి లాలా బుడిగి
జ. కుక్కపిల్ల

* ఆ వీధిరాజుకి కొప్పుంది. జుట్టలేదు. కళ్లున్నాయి చూపులేదు
జ. కొబ్బరి కాయ

* ఆరామడల నుంచి అల్లుడు వస్తే అత్తగారు వడ్డించింది విత్తులేని కూర
జ. పుట్టగొడుగులు

* ఇక్కడ విచిన కోడి ఇందూరు పోయింది
జ. లేఖ

* ఇటుకతో ఇల్లు కట్టి.. దంతాన తనుపుపెట్టే.. తానుబోయి సరసమాడెను
జ. మొగలిపువ్వు

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం