తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-06-05 09:05:01 పొడుపు కథలు
* అరచేతిలో 60 నక్షత్రాలు
జ. జల్లెడ

* అరచేతి పట్నంలో 60 వాకిళ్లు
జ. అద్దం

* అంకటి బంకటి కూర, తియ్యగున్నది. ఇంత పెట్టు
జ. మీగడ

* అడ్డ గోడ మీద పూజారప్ప
జ. తేలు

* అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది. మా ఇంటికి వచ్చింది తైతక్కలాడింది.
జ. కవ్వం

* అదిలేకపోతే ఎవ్వరూ ఏమీ తినరు. ఏమిటి?
జ. ఆకలి

* అనగనగనగా ఓ అప్సరస. ఆమె పేరులో మధ్య అక్షరం తీసేస్తే మేక.
జ. మేనక

* అవ్వ చీరకు పుట్టెడు చిల్లులు.
జ. పుట్ట

* అరం కణం గదిలో 60 మంది నివాసం
జ. అగ్గిపెట్టె, పుల్లలు

* ఆ బాబా ఈ బాబా పోట్లాడితే కూన రాములు వచ్చి తగువు తీర్చాడు.
జ. తాళం

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం