తాజా కథలు @ CCK

పొడుపు కథలు

2015-04-12 07:05:01 పొడుపు కథలు
* కాళ్ళు చేతులు లేని అందగత్తెకు బోలెడు దుస్తులు.
జ. ఉల్లిపాయ

* నల్లకుక్కకు నాలుగు చెవులు
జ. లవంగం

* తెలిసి కాయ కాస్తుంది. తెలీకుండా పువ్వు పూస్తుంది.
జ. అత్తి చెట్టు

* తొడిమ లేని పండు, ఆకులేని పంట.
జ. విభూది పండు, ఉప్పు

* తన్ను తానే మింగి, మావమౌతుంది.
జ. మైనపు వత్తి

* చూస్తే చూసింది గానీ కళ్లు లేవు. నవ్వితే నవ్వింది గాని పళ్లు నోరు లేదు, తంతే తన్నింది గాని కాలు లేదు.
జ. అద్దం

* చూస్తే చిన్నోడు, వాడి ఒంటి నిండా నార బట్టలు?
జ. టెంకాయ

* తల నుండి పొగ చిమ్ముంది, భూతం కాదు. కన్నులెర్రగా ఉండు రాకాసి కాదు. పాకిపోవుచుండు పాము కాదు?
జ. రైలు

* నిలబడితే నిలుస్తుంది, కూర్చుంటే కూలబడుతుంది?
జ. నీడ

* దాని పువ్వు పూజకు రాదు. దాని ఆకు దొప్పకు రాదు, దాని పండు అందరు కోరు?
జ. చింతపండు

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం