తాజా కథలు @ CCK

చిలిపి ప్రశ్నలు

2014-11-23 19:05:02 చిలిపి ప్రశ్నలు
* కాకినాడ నుంచి వైజాగ్ పరిగెడుతుంటే మొదటగా వచ్చేది ఏంటి ?
జ :- ఆయాసం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* గుమ్మాలకు తోరణాలు ఎందుకు కడతారు ?
జ :- కట్టకపోతే పడిపోతాయి కాబట్టి !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* ఎంత వయసొచ్చినా బేబీగానే ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ?
జ :- బేబీ అని పేరు పెట్టుకోవాలి !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* డాక్టర్ కు ఇళ్ళు అద్దెకిస్తే ఏమవుతుంది ?
జ :- అద్దె వస్తుంది !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* గుళ్లో భక్తులకు ప్రసాదం ఎప్పుడు పెడతారు ?
జ :- చేయి చాచినప్పుడు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* చేతులు మారినా సెకండ్ హ్యాండ్ కానిది ?
జ :- డబ్బు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* ఏం . ఆర్. పి.ధర లేకుండా కొనేది ?
జ :- పెళ్ళికొడుకును !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* ఒక్కరోజులో సరిగ్గా వంద కిలోల స్వీట్స్ అమ్మాలం టే ఏం చేయాలి ?
జ :- తూచాలి !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* యమగండం , రాహుకాలం లేని వారం ?
జ :- పరివారం.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* అప్పట్లో ప్రయాణం చేయాలంటే గుర్రాలపై వెళ్ళేవారు ఎందుకు ?
జ :- నడిచివెళ్ళలేక !

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం