తాజా కథలు @ CCK

చిలిపి ప్రశ్నలు

2015-06-19 15:05:01 చిలిపి ప్రశ్నలు
* మన టైం బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి ?
జ :- వాచీ శుభ్రం చేసుకోవాలి !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* ఒక పీకాక్ రోజుకి రెండు గుడ్లు పెడితే వారానికి ఎన్ని గుడ్లు పెడుతుంది ?
జ :- పీకాక్ గుడ్లు పెట్టదుగా !పీ హేన్ పెడుతుంది !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* నలుపు , తెలుపు కావాలంటే ఏం చేయాలి ?
జ :- 'న' కు బదులు 'తే ' రాయాలి !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* భయపెట్టే గ్రహం ఏది ?
జ :- ఆగ్రహం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* నవ్వు నాలుగు విధాల చేటని ఎందుకు అంటారు ?
జ :- నోరుంది కాబట్టి !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* నొప్పి పుట్టించే కాలు ?
జ :- టీకాలు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* వాహనాలు లేని రోడ్లు, చెట్లులేని అడవి , ఇళ్ళు లేని నగరాలు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి ?
జ :- పటంలో .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* పక్షులు ఎక్కువగా సేదతీరే పురం ?
జ :- గోపురం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* నీడ ఎలా ఏర్పడుతుంది ?
జ :- నల్లగా .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* నీళ్లు లేని చెరువు ?
జ :- అచ్చెరువు .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం